Artikel

Laatst bewerkt door Robert Schuwer op 22-08-2014 17:06

Massive Open Online Courses (MOOC's)

Wat is een MOOC?

In 2011 besloten Sebastian Thrun en Peter Norvig, beiden hoogleraar aan Stanford University, hun cursus Artificial Intelligence open te stellen voor belangstellenden van buitenaf. De belangstelling overtrof alle verwachtingen: 160.000 personen schreven zich in, 23.000 van hen haalden het examen.

Thrun verliet Stanford en lanceerde op 23 januari 2012 het bedrijf Udacity, dat MOOC’s aanbiedt: cursussen die kosteloos beschikbaar worden gesteld via internet. Dit was het begin van een ontwikkeling die het jaar 2012 de benaming Year of the MOOC opleverde. Naast Udacity zagen in 2012 ook Coursera (met o.a. Stanford University en Princeton University als aangesloten instellingen) en EdX (met o.a. MIT, Harvard University en UC Berkeley) het licht.

In een MOOC wordt een complete cursuservaring aangeboden: cursusmateriaal, een docent die uitleg geeft of als coach beschikbaar is, forums waar met medestudenten kan worden overlegd, huiswerkopgaven die ingestuurd kunnen worden en van feedback worden voorzien, en een afsluitend examen met de optie om een bewijs van deelname of (tegen geringe kosten) een certificaat te verkrijgen. De cursussen hebben soms duizenden tot tienduizenden deelnemers.

De term MOOC werd voor het eerst gebruikt door Dave Cornier (University of Prince Edward Island) in 2008 als typering voor een online open cursus van George Siemens (Athabasca University) en Stephen Downes (National Research Council Canada) over Connectivism and Connective Knowledge. Er namen 23.000 mensen aan deel (Wikipedia, 2012). Vrij snel daarna volgden andere universiteiten met MOOC’s, zoals de DS106-cursus van Jim Groom (Groom, 2012).

Veelal worden er twee typen MOOC's onderscheiden:

 • cMOOC (netwerkgebaseerd): een MOOC met als didactisch model het connectivistisch leren (Siemens, 2005). Docenten treden op als coach. Deelnemers formuleren hun eigen leerdoelen en proberen die samen met medestudenten te behalen. Voorbeeld: de cursus van Siemens en Downes.
 • xMOOC (contentgebaseerd): een MOOC met als didactisch model het hoorcollegemodel. De docent biedt leerstof aan via videocolleges. Deelnemers bekijken die en maken opgaven en een eindtoets. Voorbeelden: cursussen van Udacity, Coursera en EdX.

 

mqdefault.jpgMOOCs and Beyond

A short video about MOOCs and the connected age. EDUCAUSE SPRINT 2013 Beyond MOOCs: Is IT Creating a New, Connected Age? July 30--August 1 educause.edu/events/educause-sprint-2013

 

 

MOOC's, SURFacademy en de SIG OER

MOOC's zijn een belangrijk thema binnen de special interest group OER, zo blijkt onder meer uit de levendige discussies op de LinkedIn groep van de SIG OER (waar iedereen zich voor kan aanmelden). Op 26 februari 2013 organiseerden SURF en de SIG OER bovendien een SURFacademy seminar over MOOC's. Naast een algemene kennismaking met het begrip MOOC's werden daar ook de laatste ontwikkelingen in Nederland gepresenteerd en hoorden bezoekers alles over de MOOC's van de Universiteit Leiden, de Universiteit van Amsterdam, en de plannen van de TU Delft en de Europese Open Universiteiten. Het verslag met de video-opnamen en slides van dit seminar staan op https://www.surfspace.nl/artikel/1065-mooc-seminar-groot-succes/

 

mqdefault.jpgSURFacademy-seminar Massive open online courses (MOOC's) - Robert Schuwer

Deelnemers maakten tijdens het SURFacademy-seminar 'Massive open online courses' kennis met alle aspecten van MOOC's, en de mogelijke impact daarvan op het Nederlandse hoger onderwijs. www.surf.nl/surfacademy Programma-onderdeel: kennismaking MOOC's door Robert Schuwer (universitair hoofddocent Ope...

 

 

mqdefault.jpgSURFacademy-seminar Massive open online courses (MOOC's) - Timo Kos

Deelnemers maakten tijdens het SURFacademy-seminar 'Massive open online courses' kennis met alle aspecten van MOOC's, en de mogelijke impact daarvan op het Nederlandse hoger onderwijs. www.surf.nl/surfacademy Programma-onderdeel: wat is de mogelijke business impact van MOOC's op het Nederlandse hog...

 

Achtergrond en verdieping

De volgende publicaties geven meer achtergronden en verdieping van MOOC's

Wat is een MOOC?

 

Businessmodellen

 

Ervaringen met een MOOC

 

Mogelijke invloeden op en gevolgen voor hoger onderwijs

George Siemens (een van de founding fathers van de originele MOOC's) houdt een lijst met artikelen over MOOC's bij en actualiseert die frequent.

Interessant is ook de reeks bloemlezingen over MOOC's van Wilfred Rubens, waarin hij samenvat wat er de afgelopen tijd geschreven is over MOOC's:

Referenties

 

mqdefault.jpgMOOC's (massive open online courses): trends en kansen voor het Nederlandse hoger onderwijs OWD12

Sprekers: Robert Schuwer (Open Universiteit) Locatie: Diamond II Robert Schuwer (Open Universiteit) gaat in deze sessie nader in op het begrip massive open online course (MOOC). Een MOOC is een grootschalige, vrij toegankelijke online cursus, waarbij het cursusmateriaal wordt verspreid via het we...

 

Dit artikel is onderdeel van de reeks 'Kennismaking met OER'. Zie ook:

 

 


SIG's en subthema's: Open Education,Kennismaking

REACTIES

 • Afbeelding Raoul Teeuwen
   
   
   
   
   
  740

  @remcopijpers wees me op de mooc van de UvA. En daarop begreep ik van @faggotissimo dat de UvA met de mooc van de Universiteit van Leiden de eerste Nederlandse Moocs zijn. TUD en OU schijnen plannen te hebben. Zolang er nog geen lijst van Moocs is, dacht ik dat hier toch even te vermelden.

  • Afbeelding JJVroom
    
    
    
    
    

   Het MBO begint er ook over te denken. Zo gaat ROC Deltion College (Zwolle) voorzichtig die kant op. Omdat de doelgroep anders is (VMBO) wordt er over gedacht om online courses aan te bieden aan VMBOscholen. Lessen staan online, leerling kan ze zelfstandig volgen, maar VMBOschool kan er ook voor kiezen er vanuit die school begeleiding op te zetten.

   Het materiaal bevat lesstof uit bv het het eerste jaar dat ook interessant kan zijn voor laatste jaren VMBO'ers. Zie www.deltion.nl/VM. Hier nog geen begeleidend materiaal bij de lessen, maar dat gaat zeker volgen.

  • Afbeelding JJVroom
    
    
    
    
    

   Sorry. Link is www.deltion.nl/vm .

PLAATS REACTIE