Artikel

Laatst bewerkt door Hester Jelgerhuis op 03-04-2013 13:40

Open Education evenement 13 maart: een terugblik

Verslag Open Education evenement 13 maart 2013 door Marjolein van Trigt, met foto's van Willem van Valkenburg

Dagvoorzitter Paul Rullmann, van het College van Bestuur van de TU Delft, heet de bezoekers van harte welkom op het Open Education Evenement dat SURF, de TU Delft en de Open Universiteit in het kader van de internationale Open Education Week organiseerden op 13 maart 2013. Hij wijst ook op het verschijnen van het Trendrapport Open Educational Resources 2013, waarbij later op de dag uitgebreider wordt stilgestaan.

 • Een overzicht van alle video-opnamen van het evenement vindt u hier.
 • Tweets bekijken: #OEWNL
 • Foto-impressie, door Willem van Valkenburg
 • programma downloaden.

mqdefault.jpg
Welkom, Paul Rullman - Open Education Evenement 13/3/'13

Het Open Education Evenement is georganiseerd door SURF, de TU Delft en de Open Universiteit in het kader van de Open Education Week. Tijdens het evenement op woensdag 13 maart 2013 is er aandacht voor het nieuwe Trendrapport OER 2013, ontwikkelingen in open en online onderwijs in Nederland, Europa ...

 

Future learning: een visie op onderwijstrends, door Matthijs Leendertse

Kennis veroudert steeds sneller. Van de banen van de toekomst hebben we nu nog nauwelijks benul. Beide ontwikkelingen bieden kansen voor onderwijsinstellingen, want het wordt noodzakelijk om een leven lang te blijven leren. Veel afgestudeerden missen nu nog de juiste vaardigheden voor de praktijk. Matthijs Leendertse, docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en eigenaar van ELM Concepts, hoopt dat 2013 een omslagpunt mag worden. Hij onderscheidt drie onderwijstrends:

 1. Engaging Education: technologisch is massapersonalisering van onderwijs steeds beter haalbaar.
 2. Flexibel leren: niet alleen locatie- en tijdsonafhankelijk leren, maar ook het leren buiten formele programma’s (bijvoorbeeld via TED-Ed) en het zelf mixen en matchen van onderwijs.
 3. Anders evalueren: learning analytics maken procesevaluatie mogelijk. Een student wordt niet meer afgerekend op een momentopname, maar kan al failing forward zichzelf verbeteren.

Leendertse verwijst naar de discussie over het lostrekken van onderwijs en certificering en stuit op weerstand uit de zaal. Wat blijft er over van een onderwijsinstelling als het onderwijs gratis online staat en de toetsing extern plaatsvindt? Hoger onderwijsinstellingen moeten zich bezinnen op hun concurrentiepositie en zich herpositioneren. Leendertse sluit af met de oproep om vooral te experimenteren.

> presentatie downloaden

mqdefault.jpg
Matthijs Leendertse - Open Education Evenement 13/3/'13

Het Open Education Evenement is georganiseerd door SURF, de TU Delft en de Open Universiteit in het kader van de Open Education Week. Tijdens het evenement op woensdag 13 maart 2013 is er aandacht voor het nieuwe Trendrapport OER 2013, ontwikkelingen in open en online onderwijs in Nederland, Europa ...Trends in open online onderwijs: het trendrapport oer 2013

Nicolai van der Woert schetst kort de inhoud van het deze week verschenen Trendrapport Open Educational Resources 2013. Open online onderwijs breekt door op alle fronten, niet in de laatste plaats door de OER Declaration en de belangstelling voor MOOC’s vanuit de media en het bedrijfsleven. Online open onderijs is de hype inmiddels voorbij, de kritische massa is overschreden. Nu moet het zich ontwikkelen van disruptive innovation naar sustaining innovation. Van het trendrapport bestaat zowel een Nederlandstalige als een Engelstalige uitgave. De online boekomgeving, waarop ook het trendrapport van vorig jaar staat, dient als een kennisbank over OER. En tot slot is er een iPhone-app.

> presentatie downloaden
> trendrapport downloaden: www.surf.nl/trendrapportOER2013

mqdefault.jpg
Nicolai van der Woert - Open Education Evenement 13/3/'13

Het Open Education Evenement is georganiseerd door SURF, de TU Delft en de Open Universiteit in het kader van de Open Education Week. Tijdens het evenement op woensdag 13 maart 2013 is er aandacht voor het nieuwe Trendrapport OER 2013, ontwikkelingen in open en online onderwijs in Nederland, Europa ...

 

Tijdens een ‘open markt’ gaan de auteurs van het trendrapport in gesprek met individuele bezoekers. Er vinden daarnaast drie plenaire presentaties plaats.

(1) OER en informeel leren
Peter Sloep stelt in het samen met Wim Didderen geschreven artikel ‘OER en informeel leren’ vast dat OER vooral wordt beschouwd vanuit het formele onderwijs. Maar OER wordt intensief informeel gebruikt, met name door leven lang lerenden. De constateringen leiden tot drie stellingen:

 1. Er liggen grote kansen in de blending van formeel en informeel leren. Universiteiten moeten het idee van een strak curriculum durven loslaten ten behoeve van leven lang lerenden.
 2. OER heeft behoefte aan professionele en crowd-sourced content curation.
 3. OER heeft behoefte aan een sociale inbedding (in leernetwerken). Het bij elkaar brengen van mensen met dezelfde interesse is een taak voor universiteiten.

> presentatie downloaden

mqdefault.jpg
Peter Sloep en Wim Didderen - Open Education Evenement 13/3/'13

Het Open Education Evenement is georganiseerd door SURF, de TU Delft en de Open Universiteit in het kader van de Open Education Week. Tijdens het evenement op woensdag 13 maart 2013 is er aandacht voor het nieuwe Trendrapport OER 2013, ontwikkelingen in open en online onderwijs in Nederland, Europa ...

 

(2) Ecosystemen voor open onderwijs
Nicolai van der Woert heeft onderzocht wat wordt bedoeld met de in de Angelsaksische onderwijswereld veel gebezigde term ‘ecosystemen voor open onderwijs’. Hij benoemt een aantal kenmerken die een ecosysteem gezond maken, zoals duurzaamheid, veerkracht bij verstoringen, evolutie, (bio)diversiteit en hergebruik. Ook onderscheidt hij verschillende niveaus van ontwerp en ontwikkeling waarop evenwicht nodig is om van een ecosysteem te kunnen spreken. Zijn conclusie is dat we moeten opstomen naar veel betere ontwerp- en ontwikkelrichtlijnen voor ecosystemen en betere wetenschappelijke onderbouwing, zodat het begrip ‘ecosystemen’ veel meer is dan slechts een term die het goed doet in de marketing.

> presentatie downloaden

mqdefault.jpg
Nicolai van der Woert - Open Education Evenement 13/3/'13

Het Open Education Evenement is georganiseerd door SURF, de TU Delft en de Open Universiteit in het kader van de Open Education Week. Tijdens het evenement op woensdag 13 maart 2013 is er aandacht voor het nieuwe Trendrapport OER 2013, ontwikkelingen in open en online onderwijs in Nederland, Europa ...


(3) OER, open access en de uitgevers: trends, kansen en bedreigingen
Paul Vermeulen laat het publiek kennismaken met de denkwijze van uitgevers. ‘Wij zijn de marketing guys, jullie de knowledge guys.’ Volgens hem menen uitgevers dat uitgevers wetenschappers kunnen ontzorgen, onder andere door de reikwijdte van de kennis te vergroten en het rendement te verhogen. Internationale uitgevers zijn wel degelijk innovatief en staan open voor samenwerking, is zijn boodschap. De ervaring van Saskia de Rijk is echter dat uitgevers als de dood zijn voor ‘open’. Vrij hergebruik staat haaks op het idee van licenties. De core business van uitgevers is niet om te onderwijs vooruit te helpen, maar om winst te maken. Het hoger onderwijs kan prima samen delen zonder dat daar uitgevers aan te passen komen.

> presentatie downloaden

mqdefault.jpg
Saskia de Rijk en Paul Vermeulen - Open Education Evenement 13/3/'13

Het Open Education Evenement is georganiseerd door SURF, de TU Delft en de Open Universiteit in het kader van de Open Education Week. Tijdens het evenement op woensdag 13 maart 2013 is er aandacht voor het nieuwe Trendrapport OER 2013, ontwikkelingen in open en online onderwijs in Nederland, Europa ...


De afsluitende discussie gaat over de heroriëntering die hoger onderwijsinstellingen noodgedwongen in gang moeten zetten. Hoe lang nog voordat studenten besluiten om een officiële opleiding links te laten liggen? Is het uit handen geven van certificering de doodsteek voor de instellingen of onontkoombaar? En wát wordt er gecertificeerd, kennis of skills? Hebben diploma’s in de toekomst nog wel dezelfde waarde, of zal de aandacht van werkgevers verschuiven naar rankings op online onderwijsplatforms? Onderwijsinstellingen kunnen beter de regie nemen aan de vraagkant, dus achterhalen waaraan behoefte is.  

mqdefault.jpg
Paul Rullmann - Open Education Evenement 13/3/'13

Het Open Education Evenement is georganiseerd door SURF, de TU Delft en de Open Universiteit in het kader van de Open Education Week. Tijdens het evenement op woensdag 13 maart 2013 is er aandacht voor het nieuwe Trendrapport OER 2013, ontwikkelingen in open en online onderwijs in Nederland, Europa ...

 


Open en online onderwijs: waar staat Nederland?, door anka mulder

Er wordt lang nagedacht in Nederland. Het is tijd om te doen. Dat is ondubbelzinnige boodschap van Anka Mulder van de TU Delft, tevens voorzitter van OpenCourseWare Consortium. Overheden zouden zonder meer geïnteresseerd moeten zijn in open online onderwijs, stelt Mulder. Het biedt mogelijkheden voor meer studenten, bezuinigingen, sneller afstuderen, een hogere onderwijskwaliteit en meer concurrentie om talent. Studenten kunnen er alleen maar bij winnen. Hun toegang tot kennis neemt toe, ze kunnen any time, any place studeren, alles is digitaal. Ten slotte biedt online onderwijs volop kansen voor instellingen, bijvoorbeeld voor het vergroten van de studenteninstroom, het innoveren van het onderwijs, het verhogen van de onderwijskwaliteit en voor het imago van de instelling.  
Mulder heeft nog een aantal tips: ondersteun enthousiaste docenten, trek niet aan hen die niet staan te popelen. Ga stapje voor stapje: begin blended, met het gebruik van open materiaal van anderen. Daarnaast adviseert ze instellingen om lid te worden van OCW Consortium en actief te zijn in SURF.

> presentatie downloaden

 

mqdefault.jpg
Anka Mulder - Open Education Evenement 13/3/'13

Het Open Education Evenement is georganiseerd door SURF, de TU Delft en de Open Universiteit in het kader van de Open Education Week. Tijdens het evenement op woensdag 13 maart 2013 is er aandacht voor het nieuwe Trendrapport OER 2013, ontwikkelingen in open en online onderwijs in Nederland, Europa ...Opening up Education: wat gebeurt in Europa?, door fred mulder en lieve van den brande

Open onderwijs gaat gebukt onder een terminologische jungle. Daarom introduceert Fred Mulder, universiteitshoogleraar bij de Open Universiteit en houder van een UNESCO leerstoel in Open Educational Recourses, het 5COE Model, dat volgens hem recht doet aan de complexiteit van open onderwijs. Er zijn vijf componenten:

 1. Open Educational Recourses (OER), volgens de definitie van de Hewlett Foundation.
 2. Open Learning Services (OLS): samen ondernomen activiteiten als tutoring, presentaties, testen en bijeenkomsten.
 3. Open Teaching Efforts (OTE): betaalde activiteiten van docenten en ondersteunend personeel.
 4. Open to Learners’ Needs (OLN): betaalbaar, interessant onderwijs, niet tijd- of tempogebonden, met open toegang, voorziend in levenslang leren.
 5. Open to Employability & Capabilities development (OEC): rekening houdend met de verwachtingen van de samenleving, de veranderde arbeidsmarkt, globalisering etc.

Wat Mulder betreft is de OER-component de enige component waarop instellingen naar 100%, moet streven, maar meer aandacht voor de andere componenten zal de instellingen ook geen spijt opleveren.

> presentatie downloaden

mqdefault.jpg
Fred Mulder - Open Education Evenement 13/3/'13

Het Open Education Evenement is georganiseerd door SURF, de TU Delft en de Open Universiteit in het kader van de Open Education Week. Tijdens het evenement op woensdag 13 maart 2013 is er aandacht voor het nieuwe Trendrapport OER 2013, ontwikkelingen in open en online onderwijs in Nederland, Europa ...

 

Opening up Education is een EU-wijd initiatief dat deze zomer wordt gelanceerd door de Europese Commissie. De gedachte achter het initiatief is dat OER mainstream moet worden in Europa, legt Lieve van den Brande (DG Education and Culture, Europese Commissie) uit. Daarbij loopt de commissie tegen een aantal fundamentele problemen aan, zoals de ongelijke beschikbaarheid van ICT-infrastructuren, slechte digitale skills van docenten en organisatorische barrières die doorbroken moeten worden. Van Den Brande: ‘ICT is not yet integrated in education, I’m sorry to say.’ Ze stelt de volgende acties voor:  

 1. Het (her)gebruik van digitale bronnen moet in schaal toenemen. Om dat te bevorderen zullen alle cursussen onder Erasmus for all en Horizon 2020 open worden.
 2. Digitale infrastructuren in Europa moeten worden verbeterd.
 3. Verhoging van de coördinatie van nationale initiatieven en stimulering van Europees leiderschap voor online leren.
 4. Stimulering van nieuwe leer-, doceer- en evalueerpraktijken.

De Europese Commissie wil in samenspraak met het Europese onderwijs een roadmap vastleggen, om van actielijnen en prioriteiten naar concrete acties en budgetten te komen.

> presentatie bekijken

mqdefault.jpg
Lieve van den Brande - Open Education Evenement 13/3/'13

Het Open Education Evenement is georganiseerd door SURF, de TU Delft en de Open Universiteit in het kader van de Open Education Week. Tijdens het evenement op woensdag 13 maart 2013 is er aandacht voor het nieuwe Trendrapport OER 2013, ontwikkelingen in open en online onderwijs in Nederland, Europa ...

 


Videoboodschap Opening Up Education, door marietje schaake

Marietje Schaake, Europarlementariër voor D66, meldt zich vanuit Straatsburg met een videoboodschap. Ze roept iedereen op om input te leveren voor het initiatief Opening up Education. Zelf geeft ze vast wat voorschotjes. De erkenning van open onderwijs moet verbeteren. Ook de identificatie van de cursusdeelnemers moet beter. Er is hervorming en harmonisatie van het auteursrecht nodig. En er zijn grote investeringen nodig in open access, onderwijs, breedband en innovatieresearch. ‘Met middelmatig redden we het niet ten opzichte van Azië en de Verenigde Staten.’ Schaake ontvangt graag suggesties per email (marietje.schaake at europarl.europa.eu) of Twitter.

 

mqdefault.jpg
Videoboodschap Marietje Schaake - Open Education Evenement 13/3/'13

Het Open Education Evenement is georganiseerd door SURF, de TU Delft en de Open Universiteit in het kader van de Open Education Week. Tijdens het evenement op woensdag 13 maart 2013 is er aandacht voor het nieuwe Trendrapport OER 2013, ontwikkelingen in open en online onderwijs in Nederland, Europa ...

 

Paris OER Declaration: wat is de impact voor het Nederlandse hoger onderwijs?, door Greetje van den Bergh

Tijdens het World OER Congres in juni 2012 werd de Paris OER Declaration aangenomen. Experts uit de hele wereld adviseerden UNESCO om het gebruik van Open Educational Resources te stimuleren en te steunen. Veel regeringen committeerden zich al aan de verklaring. Greetje van den Bergh, voorzitter van de Nationale UNESCO Commissie, legt uit wat de verklaring betekent voor Nederland, Oftewel: 'Als OER het antwoord is, wat is dan de vraag?' Een aantal aanbevelingen:

 1. Nederland en Europa moeten  bij hun internationaliseringsambitie via digitaal afstandsonderwijs rekening houden met culturele aspecten van leren. We zijn immers 'allemaal andersdenkenden'.
 2. De verklaring gaat over alle onderwijsniveaus. Daarom moet er in de lerarenopleidingen veel meer aandacht komen voor  het ontwikkelen van digitale skills bij docenten.
 3. Wetenschappelijk onderzoek naar de manier waarop OER de kwaliteit van het onderwijs kunnen versterken moet niet alleen gaan over 'hoe te leren', maar ook over 'wat te leren'. Daarom moeten ook de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen voluit worden betrokken.

> presentatie downloaden

 

mqdefault.jpg
Greetje van den Bergh - Open Education Evenement 13/3/'13

Het Open Education Evenement is georganiseerd door SURF, de TU Delft en de Open Universiteit in het kader van de Open Education Week. Tijdens het evenement op woensdag 13 maart 2013 is er aandacht voor het nieuwe Trendrapport OER 2013, ontwikkelingen in open en online onderwijs in Nederland, Europa ...

 


Het studenten OER-debat

Het einddebat vindt plaats onder leiding van de Utrecht Debating Society. De studenten missen de kennis die de aanwezigen in de loop van de dag (of al eerder) hebben opgedaan. Terwijl de debatleider stelt dat online onderwijs tot een afname van de kwaliteit zal leiden, is de zaal al overtuigd van het tegendeel. Even lijkt het alsof er een herhaling van eerder gevoerde discussies zal plaatsvinden, maar de focus verschuift gaandeweg naar nieuwe perspectieven. Kun je voor 10.000 man nog wel zeggen wat je in een college voor 200 man verkondigt? Stijgt de onderwijskwaliteit omdat de docent niet meer wegkomt met fouten, of zal de mening van de massa controversiële wetenschap juist bemoeilijken? Zijn MOOC’s een nieuwe vorm van cultureel imperialisme? Kunnen topdocenten het straks zonder universiteiten af? Kunnen we het straks allemáál wel zonder de instellingen af? Zo groot als het optimisme is, zo groot blijken ook de redenen tot zorg.

mqdefault.jpg
Het grote studenten OER-debat - Open Education Evenement 13/3/'13

Het Open Education Evenement is georganiseerd door SURF, de TU Delft en de Open Universiteit in het kader van de Open Education Week. Tijdens het evenement op woensdag 13 maart 2013 is er aandacht voor het nieuwe Trendrapport OER 2013, ontwikkelingen in open en online onderwijs in Nederland, Europa ...

  


REACTIES


Geen reacties gevonden.

PLAATS REACTIE