Artikel

Laatst bewerkt door Marjan Vernooy op 07-05-2013 15:15

Welke API's gebruikt u?

Steeds meer instellingen zijn bezig met het via zogenaamde API’s beschikbaar stellen van onderwijs-gerelateerde data, zoals  vrije werkplekken, uitleen van materialen, roosters en studievoortgang. SURFnet roept op om in gebruikzijnde API's te publiceren.

API staat voor 'application programming interface',  een verzameling definities op basis waarvan verschillende computerprogramma's met elkaar kunnen informatie kunnen uitwisselen. Er is grote behoefte aan standaardisatie, daarom ontwikkelt SURFnet in samenwerking met verschillende onderwijsinstellingen een standaard-API, die bruikbaar is voor het Nederlands hoger onderwijs. 

Komende maand inventariseert deze werkgroep de verschillende API’s die al in gebruik zijn in het Nederlands hoger onderwijs. Uw input is daarbij zeer gewenst. Via de wiki over open onderwijsdata nodigen wij u uit om uiterlijk 15 mei a.s. de API’s die binnen uw instelling gebruikt worden te publiceren (zie voorbeeld).

Lees dit blog voor meer informatie.


REACTIES


Geen reacties gevonden.

PLAATS REACTIE