Artikel

Laatst bewerkt door Marcel Penners op 10-04-2014 10:12

Werkbezoek grootschalige digitale toetszaal Technische Universiteit Delf 11 februari 2014

Verslag Werkbezoek grootschalige digitale toetszaal
Technische Universiteit Delft
.    
11 februari 2014

Op 11 februari waren ruim 50 deelnemers van meerdere instellingen aanwezig op de TUDelft om geinformeerd te worden over hun grootschalige digitale toetszaal.
Het programma had een algemene inleiding en een rondleiding en in 3 parrellelle sessies wordt gesproken over Praktijk, Beleid en ICT.

De presentaties van deze dag  staan ook online , hier het verslag dat medewerkers van de UvA hebben geschreven.

Algemene inleiding door Frederiek Peterse-Lammers                             
verslag door Marij Veugelers UvA

Toetssysteem
Ze hebben Maple T breed ingezet als toetssysteem, ze gebruiken het omdat het veel technische vraagstukken aan kan. Ze werken nu met een helpcenter in Canada, binnenkort komt er een in Engeland, dat vinden ze een voordeel (betere tijden, sneller naar toe gaan). Ze hebben een goed contact met Maple TA en zitten ook in de advisory board.
Ze gebruiken geen Bb voor het toetsen.
Een overzicht van de mogelijkheden in Maple TA zijn getoond.
Groot voordeel is de question designer (meerdere vragen in een) en de adaptive question (terug gaan in stappen).

Organisatorisch
Systeembeheer ligt bij een team van 3 personen.
Functionele ondersteuning bij elarning support team (studenten) en als 2de lijn een functioneel beheerder (Frederiek Peterse).
Docentprofessionalisering: het onderwijskundig centrum organiseert masterclasses en besteedt aandacht aan toetsing in de BKO.
Digitale surveillanten voor ondersteuning tijdens tentamens (om de docent te helpen gedurende de toets).

Groei is heel snel gegaan
De groei van het aantal digitaal afgenomen toetsen is erg snel gegaan. (is een plaatje van in de powerpointpresentatie). Ze weten ook de verdeling papier en digitaal per faculteit.
Op dit moment wordt 12 % digitaal getoetst. Ze verwachten dat het gaat groeien naar 20 %.
Aantal toetsen per periode: in 2013-2014  Maple TA:   102 toetsen ( periode 3 en 4 nog niet compleet meegerekend). Er is enorme toename tav vorig jaar.
Er is ook een oefen omgeving van Maple TA.

Toetszalen
Sinds zomer 2013 2 grote toetszalen

 • 1 met 250 plekken met laptops
 • 1 van 225  3 zalen met vaste PC’s (studiezalen) (die draaien tijdens de tentamens naar een aparte server)
 • andere  4 middelgrote zalen met in totaal 276 vaste plekken.
 • Kleine computerzaaltjes van < 40 vaste plekken.

In de grote en de middelgrote zalen is 1 beveiligde omgeving en eenzelfde wijze van inloggen en afgeschermd op ip-adressen. Meer info in het verslag van de technische ICT sessie
Zalen worden ook gebruikt voor regulier onderwijs en als studiewerkplekken , tijdens de tentamenweek zijn ze afgesloten.
Drebbelzaal zaal van 250 laptops. Een tentamen kan op een laptop zonder stroom. Meerdere tentamens op een dag, dan is er stroom nodig.
Nadeel: deze zaal  moet steeds opgebouwd worden en dat kost tijd.

Grote toetsen of parallelle toetsen
Soms op meerdere locaties toetsen is wel lastig. Max 750 plek voor hun installatie, 450 voor ‘basis’beveiligde omgeving (ivm licenties)
Een tentamen  wordt soms 2 keer geven (bij grote groepen)  (beveiligings zaken moet je dan meenemen dat studenten elkaar niet ontmoeten).
Soms meerdere soorten toetsen tegelijkertijd in een ruimte.
Er is ook een maximum aan het aantal beschikbare plekken.
Je moet het goed organiseren en goede afspraken met partijen docent, ict, roostering en surveillanten.

Laatste ontwikkelingen
Nu een goed ingewerkt surveillanten team (7-8 mensen, gepensioneerden) die begeleiden het voor en na het tentamen, zijn geschoold in oplossen van ICT problemen.
Toets coördinator daar komt iedereen langs.
Ze hebben een duidelijk omgeving gemaakt om het toetsproces te begeleiden.
Nog steeds is er vraag naar nog een grote toetszaal; nu veel tussentoetsen in de avonduren tot half 10-10 uur. Ze zijn bezig met een voorstel voor het CvB . Ze willen naar een zaal van 800 eventueel 1000 uitbreiden.
Een tentamenloket met een strenger tentamenbeleid.
Nieuwe features Maple TA komen eraan.
Ze hebben nog niet een dedicated zaal voor toetsen.

Toekomst ideeën

 • Online afstands onderwijs (MOOC’s en andere vormen, voor afstandsonderwijs nu nog naar de TU delft komen om te toetsen;  op afstand toetsen willen ze in de toekomst meer doen)
 • Toename in (tussen)toetsen ? Hoe maak je prognoses?
 • Toetskwaliteit beter in de gaten houden, kijken naar het voorbeeld van de RUG wat die doen
 • (digitaal) toetsbureau
 • Misschien ook aandacht voor andere vormen voor groter zicht (beperkingen

In de avonduren wordt het technisch beheer vanaf thuis gedaan.
Er is altijd een functioneel beheer aanwezig op locatie of op de achtergrond.
10 % marge op de computer capaciteit (niet alle PC’s laten gebruiken)
De surveillanten zijn erg goed nu getraind en vangen veel op.

Nav vragen

 • Er zijn digitaal open vragen toetsen, en die worden digitaal of dmv prints nagekeken.
 • De Toetsverwerking is redelijk eenvoudig, kan per vraag zijn, per student, aparte scores geven.
 • Analyse van de vragen kan gegeven worden. Export van de vragen kan ook.
 • Verplichting van de docent dat hij 10 papieren tentamens exemplaren bij zich heeft.
 • Inzage van tentamen: is per docent afhankelijk: sommige zetten de toets open, sommige op inloopspreekuur. En soms doen het ook direct na de toets in de zaal (raden ze af).
 • Bewaartermijn: de server wordt gebackupt en bewaard, voor een aantal jaren.
 • Fraude zaken : dat gaat altijd naar de security officer of de examencommissie. Zelfde procedure als voor gewoon schriftelijk tentamen.
 • Sommige docenten geven een tentamen ook op papier erbij (3 docenten).Nooit overwogen voor een opstelling van 2 beeldschermen. Studenten hebben recht op kladpapier (bij          wiskunde).
 • Ze willen de inloginstructie nu digitaal maken , dat is niet zo eenvoudig
 • Toetsen met BYOD wordt nu nog niet gedaan vanwege de beveiliging, is de software compatibel. Etc.
 • Er is nog weinig vraag geweest naar Multimedia,  er kan java etc gebruikt worden.
 • Er is een itembank bij, docenten hebben ook hun eigen vragenbank
 • Waarom laptops zonder stroomaansluiting?  Vanwege warmte. Er is een optie voor bedraad als het meerdere dagen gebruikt wordt.
 • Wat vinden studenten ervan? Ze doen evaluaties en gesprekken met studentenraad.Ze vinden het van de ene kant prettig en van de andere kant dat ze het niet goed kunnen onderbouwen.  Dat ondervangen ze nu door adaptieve vragen op te nemen in de toets.
   Nadeel van de studenten, wat is dat dan?  Antw niet ieder tentamen kan schriftelijk afgenomen worden. Soms is het meer naar multiple choice gegaan wat eigenlijk niet zo geschikt is.
 • Het gaat in samenwerking met de docent, er wordt bekeken wat handig is om digitaal te toetsen.Er is nu nog geen toetsbureau die zou dat eigenlijk moeten kunnen bepalen samen met de       docent.
 • Wat vinden docenten? Voordeel is er zeker. De voorbereiding kost wel even veel tijd, de eerste keer. De  nakijktijd is veel sneller. Het analyseren van de vragen is direct te zien.
 • Er kunnen Comments voor de instructor en voor de student in staan.
 • Kan het op een Ipad? Ze hebben veel met JAVA en in de toekomst dan kan het misschien ook met een tablet. Dan kunnen de docenten het ook op een tablet nakijken.
  Surveillanten werken met een ipad.
 • Ook een 2de corrector kan in het systeem werken.


Ronde ‘Praktijk’ - Frederiek Peterse-Lammers TU Delft   
verslag door Monique Diks en Natasa Brouwer UvA
Hoe ziet die roostering eruit, hoe gaat het met de begeleiding van de docenten.

Toetscoördinatie
Bij TU Delft is de toetscoördinator een centraal punt. Alle digitale toetsen moeten verplicht worden aangemeld. De docent, de roosteraars of het servicepunt melden een toets bij de toetscoördinator. De toetscoördinator gaat ook zelf actief op zoek naar de toetsen die nog niet zijn aangemeld om die ook in goede banen te leiden en minimale zaken als veiligheid, surveillance etc. met de docent te bespreken. Docent is niet verplicht om de hulp van de toetscoördinator te gebruiken bij het maken en afnemen van digitale toetsen. In verband met het mogelijke systeem onderhoud op hetzelfde moment die de afname van een toets zou verstoren is het aanmelden van toetsen ook altijd in het belang van de docent.

De toetscoördinator heeft een team van 4 studentassistenten en 7 E-surveillanten. De toetscoördinatie heeft daarnaast intensief contact met technische ict-ondersteuning, met de docenten en met de roostering.

De toetscoördinatie gebruikt een digitale agenda in Sharepoint waar alle toetsen worden geregistreerd, waar een checklist is om het hele proces goed te stroomlijnen en eventuele problemen of bijzonderheden worden geregistreerd en zo op elk moment zichtbaar voor het hele team. Alle toetsen moeten minstens twee weken voor de toets aangemeld zijn daarna kan dat niet meer. Een dag voor de toets ontvangt de toetscoördinatie de definitieve deelnemerslijst.

Docentbegeleiding
De docent draagt de verantwoordelijkheid voor vraaginvoer en voor de correctheid van de vragen in de toets én voor de controle van de beveiligde omgeving. Hiervoor krijgt hij/zij ondersteuning bij het invoeren van de vragen en bij de toetsafname. De vragen worden (desgewenst) ingevoerd in het systeem door een student-assistent indien drie weken voor de toets ingeleverd bij de toetscoördinator. Tijdens het afnemen van de toets zijn E-surveillanten aanwezig.

De verantwoordelijkheid voor de onderwijskundige kwaliteit van de digitale toets ligt bij de docent en bij de opleiding. Er is veel aanbod in docentondersteuning en veel aandacht voor de kwaliteit van toetsen in de docent-professionalisering (BKO). Docenten worden niet getraind in Maple T.A., omdat ze dit vaak maar één of twee keer per jaar gebruiken en hiervoor is Maple T.A. veel te ingewikkeld. 

Afname van de toets
Aanwezigheidscontrole van studenten wordt gedaan met het scannen van de studentenpas. De studenten die niet goed door de scannercontrole komen worden apart gezet en meestal wordt het probleem nog voor de start van het tentamen opgelost en kunnen ze nog meedoen. Tentamens duren tussen een en drie uur.

TU Delft gebruikt één centraal toetssysteem: MapleT.A 9.5 en is er heel tevreden mee. Toetscoördinatie garandeert in de tentamenzalen alleen de werking van Maple T.A. Maple T.A. levert scores en geen cijfers en is daarom niet direct gekoppeld met het cijferadministratiesysteem. Er worden naast MapleT.A. ook andere softwarepakketten gebruikt maar de verantwoordelijkheid voor deze pakketten ligt bij de docent of bij de opleiding.

Bij elke digitale toets moet minstens één E-surveillant aanwezig zijn (behalve bij hele kleine groepen is dat niet verplicht). Bij grotere tentamens hebben ze drie types surveillanten:

 • E-surveillanten die zelfstandig een tentamen kunnen begeleiden
 • digitale surveillanten die studenten met eenvoudige inlogproblemen kunnen helpen en
 • “gewone” surveillanten voor het toezicht.

De E-surveillanten kunnen bijvoorbeeld zelfstandig de zalen omschakelen naar de beveiligde tentamenmodus, instellingen controleren en vastlopers oplossen en als dat niet lukt nemen ze contact met ict technische ondersteuning die altijd beschikbaar is. E-surveillanten zijn gepensioneerde medewerkers die deze taak heel goed en met veel motivatie uitvoeren. Hun gemiddelde leeftijd is 70 jaar. Ze willen de pool van E-surveillanten nog vergroten.

E-surveillanten krijgen per tentamen nog 3 uur extra betaald, de gewone surveillanten en digitale surveillanten verdienen evenveel. Surveillanten worden dag voor tentamen geïnstrueerd (wat voor toets, bijzonderheden, deelnemerslijst etc. – alles staat ook in de digitale agenda in Sharepoint).

Een algehele toetscoördinatie, organisatie (contacten per mail of telefoon) en controle per tentamen in MapleT.A. kost gemiddeld 90 minuten, excessen daargelaten (omroosteren, lastminute invoeren etc.) en bij een meer intensieve begeleiding gemiddeld 190 minuten.

Min- en moeilijke punten
Roosteren: niet ieder digitaal examen is een jaar van tevoren bekend. Bij grotere tentamens zijn zalen zo vaak verspreid over de campus. Er is een maximale aantal Maple T.A. licenties + licenties voor de veilige omgeving (Citrix) wat roostering ook lastig maakt. Er komt binnenkort nog een tentamenzaal met computers.

De tentamens vinden vaak plaats in de avond of zijn er meer op een dag voor een student, vanwege reguliere onderwijsactiviteiten in de zalen overdag en veel digitale tentamens. Als een tentamen in parallelle groepen wordt afgenomen brengt dat extra problemen mee in het studentenadministratiesysteem (Osiris). Probleem is ook met het roosteren van hertentamens. De deadline voor een hertentamen in te roosteren is voordat bekend is hoeveel studenten er aan meedoen.

Maple T.A.: essayvragen hebben een lengte beperking. Export en gradebook zijn niet ideaal, analyse functie zou beter kunnen.

De afname van toetsen is niet alleen in de tentamenweken maar het hele jaar door. Dit maakt onderhoud van het systeem lastig.
 

Ronde ‘Beleid’ - Meta Keijzer de Ruijter en Cock Huizer  TU Delft   
verslag door Marij Veugelers  UvA
De businesscase en het tentamenbeleid

ICT en Onderwijs is een onderdeel bij de beleidsafdeling (O&S). Er is een beleidsplan geschreven voor 2011-2014 waarin de speerpunten: online en blended  learning, toetsen en dlwo genoemd werden, met concrete doelstellingen. Daar is door het CvB goedkeuring aangegeven en financiering.
Dit plan was al in 2013 gerealiseerd en nu is men bezig met een nieuw plan te schrijven.
De behoefte aan digitaal toetsen werd door een grote faculteit aangekaart omdat men steeds meer studenten kreeg. De wens ging  om het digitaal toetsen en de inrichting van een toetszaal.

Beginfase digitaal toetsen
1ste uitdaging was de techniek: Pakketselectie en technisch beheer (database van de applicatie was niet standaard voor de TU Delft)
Organisatorisch liep het niet direct vanzelfsprekend, er waren vragen over en weer, veel zorgpunten bij databeheerders.  Het duurde even voordat ieders rol en verantwoordelijkheid helder was.
Nu het draait kunnen ze zaken gaan uitzoeken als “is er een verband tussen duur van tentamens en het cijfer”.
Dat kunnen ze uit de database halen.
De digitale toetszaal is snel gerealiseerd (eind juni start en begin oktober gerealiseerd).

Ondersteuning Docenten
De Support moet goed geregeld zijn: een punt voor vragen; snel het idee gelanceerd dat de studentengroep Elearning Support de basis zaken van Maple TA moeten beheersen.
Ze hebben afspraken gemaakt voor de inrichting in de toetssoftware om dit te stroomlijnen: parentklas en dan een child dar voeg je studenten in, en volgend jaar een nieuwe child met nieuwe studenten. Itembank blijft hetzelfde in de parentklas.
De archivering is nu goed, is vergelijkbaar als met Blackboard.
De Helpdesk moet de eerste begeleiding doen om de docent te helpen, die voeren het ook in.Die zijn van 9-5 uur beschikbaar.
De ondersteuning van de tentamens is veel werk, dat moest structureel opgebouwd worden.

De functie toetscoördinatie wordt nu nog ingevuld door Frederiek Peterse (ook functioneel beheerder).. Binnenkort komt er een toetscoördinator die het logistieke proces in de gaten houdt. Frederiek Peterse en Meta Keijzer de Ruiter doen altijd de intake met de docenten. Ze hoeven niet te werven  voor docenten.  Docenten komen zelf naar hun toe Van die docenten doet 25 % het zelf. 25 % heeft af en toe een vraag, 50 % vraagt volledige ondersteuning. Docenten willen dit graag in vergelijking met schrapkaarten omdat ze er veel meer mee kunnen doen. Voordelen ook: het automatische nakijken, meerdere docenten tegelijkertijd nakijken.

TU Delft heeft nog weinig tentamens met open vragen itt RUG en VU, ze zien wel een groei in de open vragen.

De toets coördinator die regelt de zalen, de E-surveillanten, inlog instructie. Surveillanten zijn ook getraind op veel details. In 2010 eerste start en in 2012 echt groots gestart. ‘Opgeleide’ surveillanten met ICT achtergrond  (circa 10 personen uitgenodigd uit de bestaande pool). Zij moeten zaken weten hoe men iets moet oplossen in het systeem. Verschillende type surveillanten: voor papier, voor digitaal (10) en die verstoringen kunnen oplossen (8).  Opleiding: meelopen in de praktijk. Twee uur voor de start worden even alle mogelijke problemen besproken in een toets. Surveillanten doen ook zelf die toets. Training is on the job.
Voor de E-surveillanten is het meer werk dan bij een papieren toets.

Opbrengsten
De nakijktijd van docenten is minder. Men kan met meerdere docenten tegelijk nakijken.
Het studiesucces verbetert:  de tussentoetsen (formatief toetsen) faciliteren dat beter en de student kan sneller zelf bij sturen. De nakijktijd is nu veel korter. Student moet snel een beeld krijgen hoe hij er voor staat.
Bijdrage aan de onderwijskwaliteit is niet zo makkelijk te onderbouwen.

Toets beleid TU Delft

 • Toetsen is de verantwoordelijkheid van onderwijsdirecteur
 • Geïntegreerd in het reguliere toetsbeleid
 • Digitaal toetsen is een centrale voorziening: een systeem, 500-750 plekken, centraal geroosterd, centrale support.  Geen doorbelasting.
 • Fraude bestrijding ikv digitalisering: er is meer aandacht hiervoor gekomen.

Digitaal toetsen is geïntegreerd in het reguliere toetsbeleid.
Met 2 uitzondering:

 • Uitzondering voor max duur voor een tentamen (is normaal 3 uur) Nu + 15 minuten (ivm inlog zaken)  Zij hebben een procedure van 3 x inloggen  vanwege beveiliging
 • Minimaal 1 uur voorbereidingstijd voor tentamenzaal  (netwerk moet omgeschakeld worden).

Fraude aspecten
Toegang tot de zalen is aangescherpt. (rechtname deelname/ strikter deurbeleid). Zie de info bij de praktijk sessie.
Authenticatie : is de persoon wie het is,? Altijd de collegekaart op de tafel  en op scherm verschijnt de naam van de ingelogde student.
Toezicht op toetsafname is geregeld.
Geen communicatie mag er zijn.
Geen onrechtmatige hulpmiddelen op tafel.
Er is een heldere rol voor surveillanten, docenten en examencommissie .

Ontwikkelingen
Door de grote zaalrealisatie is de groei ontzettend toegenomen, mond op mond reclame gaat ook goed. Nu werken ze aan een business case

Business case 
Er is vraag voor nog een centrale zaal (500 personen). Het is een taai onderwerp de business case. Bij SURF wordt er ook weer opnieuw aandacht aan gegeven met een speciaal webniar op 12 mrt a.s.
De kosten moet tegen de baten afgewogen worden.
Ze hebben nu veel data om groeiperspectief aan te kunnen geven (zie presentatie).
Ze hebben inzage in de kosten voor infrastructuur, itembank etc.
Hun idee is nu: 2 zalen  met apart meubilair ( tafel dichtklappen (met computer erin) en toch flexibel te gebruiken voor andere onderwijszaken. Vaste bekabeling.
Ze koppelen regelmatig terug naar de onderwijsdirecteuren.
Op dit moment werken ze aan een beleidsnotitie met informatie over groeiperspectief en rekenvoorbeelden erbij.

Baten kwalitatief:

 • Snellere feedback en terugkoppeling van het resultaat van de toets
 • Authentieker toetsen
 • Meer variatie in mogelijke vraagtypes
 • Betere leesbaarheid van de antwoorden van studenten
 • Vereenvoudiging van de logistiek in het nakijken van de verschillende antwoorden
 • Aanwezigen vullen aan: archivering en inzage is makkelijker

Baten kwantitatief
10 minuten per tentamen
Dit betekent dat bij 37836 jaarlijkse digitale toetsafnames de kosten van digitaal toetsen gelijk zijn aan de kosten van een toets op papier   (dit is los van de kosten voor het opbouwen van een itembank)

Breaking even point
In studiejaar 2013-2014:  25.000 tot 30.000 toetsen.
Nu  reeds 12 % van de tentamens digitaal getoetst.
Naar verwachting zal dit in anderhalf jaar groeien naar 20%, waarmee het break even point ruim wordt overschreden.

Hoe zit het met toetsen voor online onderwijs?
Ze doen nu iets met proctor to me maar er zijn nog wat problemen.Voorbeeld student in Tanzania: met een mobiel laten zien dat er niemand in de kamer is, telefoon in een hoek zetten en dat die alles scant. Problemen: wegvallen van het signaal in de telefoon. Student kon zaken doen die niet mochten.  Computer werkte niet goed.
Hun ervaring: studenten denken en werken heel anders dan de systeembouwers denken.

 

Ronde ‘ICT’ - TU Delft   
verslag door Wessel Kieft en Peter Stins  UvA

Toetswerkplekken
thin clients

Men maakt gebruik van thin clients die verbinden met een Citrixomgeving.
Deze omgeving is gelimiteerd voor wat betreft het aantal simultane gebruikers (max 500) . De beperking is vanwege een beperkte en zeer kostbare Citrix licentie.
Een reden om voor Citrix en thin clients te kiezen is de flexibiliteit. Het maakt het eenvoudig om practicumzalen tot toetszalen om te vormen  Het is v.n.l. voor de software makkelijker, want die draait op een server, De thin clients zijn voorzien van een eenvoudige windows versie/laag, de programma's draaien fysiek op de server.
Dus de laptops behoeven niet voorzien te worden van bijv. MSoffice, SPSS enz., hooguit een aantal browsers (IE/Chrome/Firefox) en wat codec/adobe flash bestanden.
Aan de ander kant de kosten voor een thin client zijn iets lager dan een gewone client, daar tegen heb je een server nodig en de Citrixlicenties zijn kostbaar. Dus financieel gezien zijn thinclients niet per se beter. Zeker ook gezien het feit dat thin clients (later) niet voor andere doelen kan worden ingezet, je kan er niet echt programma's op installeren, Ze zijn v.n.l. voor connectie maken  met internet.

fat clients
Naast Citrix wordt ook gewerkt met fat clients voor het afnemen van toetsen waar bijvoorbeeld Delphi of SPSS bij gebruikt wordt.

Afscherming toetsapplicatie en werkplekken
Om te voorkomen dat toetsen van buiten de zalen worden gemaakt wordt de toegang tot de Citrix server afgeschermd op ip range. Men gebruikt een Flexnet om vlak voor aanvang van het tentamen de ip range om te zetten. De beheerders van de netwerkinfra hebben hiervoor een script gemaakt wat d.m.v. van een website geactiveerd kan worden.  Een surveillant logt vlak voor het tentamen in op deze site en zet alle computers in een toetszaal om naar het juiste flexnet voor de toets. Vlak voor begin v/d toets wordt het vlan (TU noemt dat een flexibel net) van deze iprange geactiveerd, dit om te zorgen dat de systemen mogelijkerwijs NIET eerder benaderbaar zijn.

Het programma  Appsense kan gebruikt worden om pc's te monitoren en ook om policies uit te voeren bijvoorbeeld op basis van inlog of van het ip adres van een werkstation. Zo kan bijvoorbeeld een laptop worden ingesteld om alleen een bepaalde applicatie te kunnen op starten vanuit een toets zaal.

Op de fatclient pc's wordt het programma Powerfuse gebruikt om de pc s dicht te spijkeren.

Verbeterpunten voor de toekomst
Een nadeel van het werken met Citrix is dat Maple TA alleen het ip adres van de Citrix server ziet, wat mogelijkheden voor proctoring vanuit de applicatie op ipadres beperkt.
Ander nadeel is dat zware programma's (bijv. CAD) niet goed (traag) zal werken met Citrix. Aan de andere kant zullen voor dit soort zware programma's mogelijkerwijs zwaardere specs nodig zijn voor de computers/laptops.
Inloggen op toets pc's is nu nog een beetje omslachtig in een soort drie traps vorm (TU wil naar 2 wachtwoorden).

Men vraagt studenten zelf met een generiek account in te loggen op de werkstations en vervolgens met hun student id op de Citrix server. Daarna moet nog ingelogd worden op Maple TA. Men wil dit in de toekomst eenvoudiger maken d.m.v. automatische logins. Ook zou men graag willen dat Maple TA  sso (singele sign on) ondersteunt.

Men gebruikt nu wifi voor de laptops, maar zou hier liever vanaf willen. Het voordeel van bedraad netwerk: als er in een zaal geen legitiem gebruik van wifi plaatsvindt kun je hier op monitoren met  wifi/gsm scanners in de zaal. Dit wordt ook in Maastricht gedaan. Studenten moeten hun mobiel op vliegtuigstand zetten. Als er toch wifi of gsm activiteit gemeten wordt  wordt de student opgespoord. Dit kan niet als de toetspc's wifi gebruiken.

 

Na deze bijeenkomst zal er ook een werkbezoek georganiseerd worden naar Saxion en de VU.

Zie voor het werkbezoek aan RUG in nov 2013 hier het verslag

 

Bijlage
verslag-bezoek-aan-tu-delft-11-febr-2014-voor-surfspace-def.


REACTIES

PLAATS REACTIE