Artikel


Opschalen van video- en weblectureplatformen

Op 18 juni a.s. verzorgen WEBStroom en Weblectures een event over het opschalen van video- en weblectureplatformen, omdat hier veel vragen bij komen kijken en het niet eenvoudig is gebleken.

Dus deze keer geen presentaties over de techniek en didactische meerwaarde, maar vooral aandacht voor de ervaringen met betrekking tot het vinden van draagvlak binnen de instelling, besluitvorming over financien en het inrichten van het desgewenste serviceniveau.

Wij hebben sprekers bereid gevonden die afkomstig zijn van zowel HBO als WO instellingen, en die ervaringen hebben opgedaan met het opschalen van ingekochte, danwel zelf ontwikkelde video- en weblecture platformen.

Na de presentaties is het mogelijk om deel te nemen aan rondetafeldiscussies op het gebied van:
1. Vinden van draagvlak (politieke vraagstukken)
2. (door)berekeningsmodellen (economische vraagstukken)
3. Ondersteunings- en servicegerelateerde vraagstukken

Bovendien zal er tijdens dit event de kick off plaatsvinden van de nieuwe SIG Media&Education, als gevolg van het besluit dat de SIG WEBstroom en deelcommunity Weblectures hun krachten willen bundelen in 1 SIG. Dus geen aparte bijeenkomsten meer over weblectures en andere vormen van video in hoger onderwijs, maar alles rondom (verrijkte) videovraagstukken in 1 bijeenkomst. 

Waar:

  • Het event op 18 juni a.s. vindt plaats in Utrecht, Groningen en Leuven. De locaties staan live met elkaar in verbinding.

Programma:

12:30 - Inloop met lunch (in ieder geval in Utrecht, Groningen)

13:00 - Start programma 

  • Welkom + officiële start SIG Media & Education (Sylvia Moes)
  • Toelichting op het thema thema (Wim van Petegem, KU Leuven)
  • Presentaties van KU Leuven (Bas Bergenvoet), Fontys Hogescholen (Pierre Gorissen), Tilburg University (Esther Breuker en Chris Nieuwenhoven), HanzeHogeschool (Femke Nijhuis)
  • Pauze + Rondetafeldiscussies
  • Terugkoppeling vanuit de drie locaties
  • Reflectie op de onderwerpen van de afgelopen middag (Wim van Petegem)
  • Einde SIG Weblectures (André Rosendaal)

17:00 - Borrel (i.i.g. Utrecht, Groningen)

Graag ontvangen wij van de deelnemers 1 of vragen 2 over opschalingsvraagtukken. Deze nemen wij mee als input voor deze bijeenkomst. Je kunt de vragen sturen naar de voorzitter van de SIG Media & Education, Sylvia Moes (VU): s.moes@vu.nl

 

Aanmelden kan via deze url.


SIG's en subthema's: Media & Education

REACTIES

PLAATS REACTIE