Artikel

Laatst bewerkt door Janina van Hees op 14-11-2014 15:16

Thema-uitgave Open en Online onderwijs: Kansen voor het campusonderwijs

Deze nieuwe thema-uitgave bevat artikelen en intermezzo’s over de kansen die open en online onderwijs kan bieden voor het campusonderwijs. Aan bod komen onder meer praktijkervaringen met MOOC’s in de les, een stellingname van studenten en een visie op flexibel(er) onderwijs van de toekomst.

 

Pressure Cook Sessie

In een ‘pressure cook’-sessie eind september brainstormden twaalf experts uit het hoger onderwijs over de kansen die open en online onderwijs biedt voor het campusonderwijs. Elke expert bracht in de discussie een eigen pitch in, waarvan enkele in deze uitgave zijn opgenomen. Marjolein van Trigt heeft op basis van de sessie een overzicht samengesteld van diverse kansen die open en online onderwijs kan bieden voor de studenten, docenten en onderwijsinstellingen.

Voorbeelden uit de praktijk

Wat kunnen we leren van de huidige praktijk? Harold van Rijen, docent van een gezamenlijke fysiologiecursus van UMC Utrecht en de Technische Universiteit Eindhoven, heeft in zijn lessen een bestaande MOOC geïntegreerd. Annemarie Zand Scholten van de Universiteit van Amsterdam ontwikkelde een MOOC ter vervanging van hoorcolleges en vindt het een eye-opener voor haar reguliere campusstudenten. Ook over hun ervaringen leest u in deze thema-editie.

VIsies

Wat zal open en online onderwijs op de lange termijn betekenen voor het campus onderwijs? Wordt het de ‘disruptive innovation’ die sommigen voorzien? Veronica Bruijns en Ria Jacobi, beleidsmedewerkers aan de hogeschool van Amsterdam, beschrijven hun beeld van toekomstbestendig onderwijs. Verschuivingen in de arbeidsmarkt vragen om meer aansluiting op talenten en ambities van individuele lerenden. Dit kan door uit te gaan van gepersonaliseerd onderwijs. Daarbij biedt open en online onderwijs kansen.

En hoe kijken de studenten er eigenlijk tegenaan? Yvonne Rouwhorst en Sanne de Jager van het Interstedelijk Studenten Overleg vinden dat de ‘plofstudent’ weer een ‘scharrelstudent’ moet worden.

OVER DE THEMA-EDITIES

In de afgelopen drie jaar verscheen jaarlijks een nieuw trendrapport over open education. SURF en de special interest group Open Education kiezen nu voor een nieuwe verschijningsvorm: thema-uitgaven waarin we in verschillende edities inzoomen op een specifiek thema rondom open en online onderwijs. In september verscheen de eerste editie uit deze serie, over het thema 'didactiek'. De derde editie (begin 2015) richt zich op de nieuwe doelgroepen die middels open en online onderwijs kunnen worden bereikt.

MEER INFORMATIE

De thema-uitgaves zijn te downloaden uit de SURF kennisbank.


SIG's en subthema's: Open Education,Literatuur

REACTIES

 • Afbeelding Bovis
   
   
   
   
   
  60

  Bij Domein Techniek gebruiken wij pakket Wisweb (Freudenthal Instituut) voor digitale (video)uitleg, oefenen met feedback  en (summatieve) toetsen.

PLAATS REACTIE