Artikel

Laatst bewerkt door Nynke Bos op 29-04-2015 16:26

Dit stuk gaat niet over MOOCs

Het reduceren van de kosten is voor veel Noord-Amerikaanse onderwijsinstellingen de reden om gebruik te maken van Open Educational Resources (OER). Tenminste dat is de indruk die ik kreeg vorige week tijdens het OE Global congres in Banff. In Nederland lijkt het (her) gebruik van OER nog in de kinderschoenen te staan.

Ja, er zijn onderwijsinstellingen in Nederland die hun onderwijsmateriaal online zetten en daarmee meedoen aan Open Educational Resources (OER).

Ja, er zijn Nederlandse onderwijsinstellingen die MOOCs hebben gemaakt. Maar volgens Dirk van Damme hebben MOOCs de term Open gekaapt en heeft dit weinig te maken met het potentieel die OER kan hebben op verandering en innovatie van het onderwijs. MOOCs zijn niet alleen beperkt open, ze hebben ook geen innoverende invloed zoals OER dit in potentie kan hebben. 

Wat is dan werkelijk open onderwijs (OER)? Waar hebben we het dan over? En waarom zijn MOOCs dit niet?

Open Educational Resources voldoen aan de volgende criteria:

Retain (behouden) = het recht om te maken, beheren en distribueren van content
Reuse (herbruiken) = het recht om de content op verschillende manieren te gebruiken
Revise (herzien) = het recht op het aanpassen of wijzigen van content
Remix (mengen) = het recht om de oorspronkelijke of herzien materiaal te combineren met andere open content om iets nieuws te creëren
Redistribute (herverdelen) = het recht om kopieën, remixen of revisies van content te delen

MOOCU merkt direct: dit stuk gaat niet over MOOCs.

Wat zijn de kansen van OER voor ons onderwijs als we de kostenreductie buiten beschouwing laten? Dirk van Damme noemt in zijn keynote een aantal zaken maar de meest invloedrijke met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs zijn: het bevorderen van nieuwe vormen van leren en daarnaast het bevorderen van docentprofessionalisering en betrokkenheid van docenten. Helaas is tot nu toe de discussie vooral gericht op content (productie), terwijl de onderwijskundige inbedding nog onderbelicht is gebleven. 

Het bevorderen van nieuwe vormen van leren
Bij het bevorderen van nieuwe vormen van leren zijn een aantal mogelijkheden waarbij de inzet van OER kan leiden tot deze nieuwe vormen van leren.  

 1. Veranderingen van de rol van de leerlingen van passieve consumenten tot actieve producenten
  De productie van de open leermiddelen wordt dan ook ingeschakeld als een onderdeel van het leren en het daadwerkelijk produceren vindt meestal plaats tijdens de reflectieperiode van de cursus (dus na afloop). Deze fase vindt één van de meest belangrijke leerinterventies plaats waarbij reflectie op de praktijk als feedbackmechanisme wordt gebruikt. 
  Denk aan het maken van een open textbook als afsluitend toetsmoment http://bccampus.ca/open-textbook-project/
   
 2. Het bevorderen van peer-to-peer learning
  OER kan zorgen voor een breuk van het docent ingericht onderwijs (teacher-chunked, teacher-delivered and teacher-tested) naar student ingericht onderwijs (self-organise, co-create, innovate and peervalidate). Zie voorbeeld van Northern Michigan University
   
 3. Het stimuleren van probleemgestuurd leren
  Ons onderwijs is met name gericht op een selectie proces (credentials) en zou gericht moeten zijn op sociaal leren en leergemeenschappen.  
   
 4. Verrijking leermiddelen via collaboratieve praktijk 
  Re-use en Re-mix van OER, richting personal learning (Downes, 2015)
   
 5. Verbetering van de sociale en emotionele context van het leren
   
 6. Flexibele pathways 
  1. Assessment of prior learning: ingangsniveau kent steeds grotere verschillen. Door inrichting van een specifieke track is het voor studenten eenvoudiger om hun eerder opgedane kennis geaccrediteerd te krijgen (lijkt op EVC)(https://kapx.kaplan.com/)
  2. Open Courses: studenten moeten m.b.v. verschillende OER materialen zelf zorgen dat het eindniveau van de cursus halen. Het onderwijsinstituut verzorgd de eindassessment. (Kaplan University)

Het bevorderen van docentprofessionalisering en betrokkenheid

Het gebruiken van OER materiaal door docenten kan tevens leiden tot een professionaliseringsslag. Zij maken bijvoorbeeld kennis met het onderwijsontwerp en onderwijsinhoud van andere docenten, leren hiervan en reflecteren kritisch op hetgeen zij wel of niet zullen aanpassen (remix and reuse). De professionalisering van docenten kan echter nog verder gaan en kan tevens zorgen voor een hogere maatschappelijke betrokkenheid (beschikbaar stellen onderwijsmateriaal). Tot slot biedt het docenten de mogelijkheid om hun onderzoek op een andere manier voor het voetlicht brengen. Andere professionaliseringsvormen van docenten zijn: 

 1. Samenwerking bij de productie van OER van docenten onderling
   
 2. Het stimuleren van docenten in het hergebruik, de herziening, remixen en her distributie van OER
  Dit is onder andere in British Colombia, CA gedaan (http://bccampus.ca/open-textbook-project/) en Alberta, CA (AlbertaOER.com). 

Eigenlijk is uit bovenstaande direct af te leiden dat OER zelf het onderwijs niet gaat veranderen; het gaat erom hoe het wordt toegepast in de context van het onderwijs: de Open Educational Practises (OEP) waarbij speciale aandacht nodig is voor duurzaamheid en opschaling van de initiatieven. 

Tot slot nog enkele relevante links:

http://openpraxis.org/index.php/OpenPraxis
https://opencollege.kaplan.com/
http://conference.oeconsortium.org/2015/presentation/universities-for-the-future-disruption-and-the-role-of-open-education/
https://commonspace.wordpress.com/2015/03/31/building-an-academy/
http://oeru.org/how-it-works/
http://www.opendoar.org/

Later dit jaar verschijnt er nog een rapport van de OECD: Open Educational resources: a Catalyst for Innovation


SIG's en subthema's: Open Education

REACTIES


Geen reacties gevonden.

PLAATS REACTIE