Artikel


Experiment voor hands-on ervaring met learning analytics

Zelf aan de slag gaan met learning analytics is vooral een kwestie van doen. Gelukkig hoef je het wiel niet helemaal zelf uit te vinden. SURFnet start een experiment om learning analytics direct toepasbaar te maken in de praktijk en deelt alle relevante informatie.

Vragen formuleren waarop learning analytics een antwoord kan geven

SURFnet wil met dit experiment laten zien wat er mogelijk is met learning analytics en hoe learning analytics kan aansluiten op het onderwijsproces en het het inzicht kan geven in studentactiviteiten. Het is daarbij belangrijk om eerst goed te bedenken welke vragen je met de data wilt beantwoorden en vervolgens welke data je daarvoor moet verzamelen.

5 onderwijsvragen geformuleerd

In het rapport Learning analytics in het onderwijs: een onderwijskundig perspectief komen vragen aan bod die door een learning-analyticssysteem beantwoord zouden kunnen worden. Voor dit experiment heeft SURFnet samen met onderwijsinstellingen en experts een selectie van 5 vragen geformuleerd.

  • Heeft de student de opdracht(en) ingeleverd en wanneer?
  • Op welk moment voert de student de leeractiviteiten uit?
  • Volgt de student de eigen voortgang?
  • Hoe vaak doet de student een tussentijdse toets binnen een vak?
  • Welk materiaal wordt vaak gebruikt?

Opzet van het experiment

SURFnet wil een set tools aanbieden om onafhankelijk van leveranciers aan de slag te gaan met learning analytics. In samenwerking met enkele onderwijsinstellingen worden voor bovenstaande onderwijsvragen xAPI-recepten gemaakt. Op basis van de learning-analyticsarchitectuur ontwikkelen we een testopstelling en leveren we een handleiding op. Deze geeft inzicht in hoe de data met de juiste algoritmes geanalyseerd kunnen worden, om vervolgens het resultaat te visualiseren. In september en oktober voeren we het experiment uit en eind dit jaar volgt een evaluatie.

Meer informatie


REACTIES


Geen reacties gevonden.

PLAATS REACTIE