Artikel


Onderzoeksrapport serious gaming

Dir rapport ligt ten grondslag aan het hoofdstuk over games en virtuele werelden in het Surf  Trendrapport  'hoe technologische trends onderwijs op maat mogelijk maken', dat gepresenteerd is op De Onderwijsdagen.Het rapport geeft een weergave van de huidige stand van zaken rond games in het onderwijs, voor zover dat op basis van de beschikbare gegevens mogelijk is. 

Bijlage
onderzoeksrapportseriousgaming-interne-publicatie-november-2016.


SIG's en subthema's: Virtuality

REACTIES


Geen reacties gevonden.

PLAATS REACTIE