Artikel

Laatst bewerkt door Annette Peet op 15-11-2016 17:07

Over microcredentials and badges

‘Jobs finding people’ (bijdrage van Viviën Linger, UvA/HvA)

In een dynamische omgeving stellen werkgevers steeds andere eisen aan werknemers. Een op enig moment behaald bachelor of master diploma geeft immers geen inzicht in actuele kennis en vaardigheden. Met aanvullende micro-credentials kun je je waarde op de arbeidsmarkt op peil houden. Tijdens E-ATP 2016 werd gesteld dat de arbeidsmarkt verandert van ‘people finding jobs’ naar ‘jobs finding people’ en dat dit vinden steeds meer online plaatvindt, en wel via digital badges. Micro-credentials kunnen worden vastgesteld en up-to-date gehouden met digital badges. Een digital badge is een digitaal certificaat dat staat voor specifieke micro-credentials. Hoewel digital badges al een jaar of vijf bestaan groeit de belangstelling hiervoor snel.

Ook onderwijsinstellingen kunnen digital badges afgeven. Het afgeven van micro-credentials wordt in het hoger onderwijs echter nog niet omarmd. Tijdens E-ATP 2016 werd gesteld dat het onderwijs de waarde van micro-credentials onderschat omdat onderwijsinstellingen zelf niet in een turbulente omgeving opereren.

Waarom kan digital badging werken?

  • het online delen van privé en professionele storylines is vooral voor jongere generaties een tweede natuur geworden
  • online kan een grote diversiteit van lessen en cursussen gevonden
  • een blijvend bij je interesses, ambities en persoonlijkheid passende set van micro-credentials kan erg waardevol zijn (een leven lang leren)
  • er zijn inmiddels open standaards beschikbaar voor digital badges (Mozilla). 

Waar zit de uitdaging bij digital badging?

  • Privacy. Hoewel je in principe zelf bepaalt welke informatie je via de digital badge online zet kan de vraag worden gesteld of de trend dat werkgevers online kandidaten zoeken mensen zou kunnen bewegen om meer informatie online te zetten dan ze zich comfortabel bij voelen.
  • Imago. Het duurt minimaal twee jaar voordat de metadata van een micro-credential bij een nieuw digital badge betrouwbaar genoeg is om momentum te krijgen. Dat het ontwikkelen van de waarde van een digital badge zoveel tijd vergt kan een belemmering zijn. Een digital badge die niet goed ‘landt’ kan bovendien schadelijk zijn voor het imago van de partij die de badge afgeeft.
  • Ontwikkelen. Voor het ontwikkelen van een nieuwe badge werd tijdens E-ATP 2016 een best practice gepresenteerd. Deze kwam neer op goed nadenken en in detail specificeren waar de badge voor staat, voor wie deze informatie relevant is en hoe de badge online gevonden moet worden. Hierbij werd geadviseerd om bij de ontwikkeling van de badge input te gebruiken van alle stakeholders van de badge. Dat bij het ontwikkelen van een digital badge best veel komt kijken bleek tijdens de E-ATP 2016 workshop waarin deelnemers probeerden samen een digital badge te ontwikkelen.

Open badges in België (bijdrage van Annette Peet, SURFnet)

Leuk praktijkvoorbeeld vormden onze zuiderburen. Via de Belgische overheid is het open badge platform Be Badges opgericht (Be staat voor Belgisch). De Belgische overheid is een gigantische werkgever met meer dan 100.000 sollicitanten op jaarbasis voor meer dan 150 organisaties in verschillende functies. Deze sollicitanten moeten vaak verschillende screenings door, variërend van taaltoetsen tot toetsen voor specifieke vaardigheden.

En aan zo’n toets zou je een badge kunnen hangen. Op deze manier kunnen mensen met een ‘low scale profile’ zich upgraden om geschikt te worden voor ‘high scale jobs’. En, zo denken de ontwikkelaars, maakt een werknemer zich meer ‘employable’.

Selor (www.selor.be), de organisatie die het platform heeft ontwikkeld, lanceerde het in januari 2016 en is nu druk doende het platform aan de man te brengen. Het platform is voor iedereen beschikbaar. Op dit moment hebben ze ruim 70 issuers (organisaties die badges uitleveren via het platform). Als je nieuwsgierig bent hoe dit werkt, kun je het zelf gratis uit proberen via www.bebadges.be.

SURFnet heeft momenteel een whitepaper in voorbereiding waarin de kansen worden verkend die badges het Nederlandse hoger onderwijs kunnen bieden. Daarin worden drie scenario’s beschreven: microcredentialing, badges voor informeel onderwijs en badges als spelelement. Publicatie van de whitepaper wordt verwacht in december 2016.

 


REACTIES

PLAATS REACTIE