Artikel


Terugblik netwerkbijeenkomst Open en Online Textbooks 1 december 2017

Vanuit verschillende perspectieven is vrijdag 1 december jl., in een netwerkmiddag van de Special Interest Group Open Education, gesproken over de ontwikkelingen rondom Open en Online Textbooks. Vanuit vier typen content bundeling werden inkijkjes gegeven en werd een toekomstbeeld geschetst: de e-reader, het e-textbook, de online course en de nieuwe leeromgeving. Zullen de huidige bestaande vormen van content bundeling blijven bestaan?

Inkijkjes in de ontwikkelingen van nu voor open en online textbooks:
Sylvia Moes (Innovation Manager Education Support Bibliotheek VU) vertelde over het project waarbij de UB van de VU samenwerkt met toxicologen van 5 instellingen aan de creatie van een open textbook in het kader van de stimuleringsregeling open en online onderwijs van SURF. Het project is gestart in september 2017.
Harrie van der Meer (Coördinator Onderwijsmateriaal Bibliotheek UvA/HvA) vertelde over de (prototype) interactieve Reader ontwikkeld in Bookshelf. Interactief betekent dat studenten bij de gepresenteerde content (tekst, video e.a.) aantekeningen kunnen maken, kunnen highlighten, quizes kunnen maken, content kunnen delen.
Maarten Steenhuis (adjunct-directeur UB EUR) ging in op de pilot eStudyBooks voor digitale studieboeken. Zij zetten een soort streaming dienst op voor studieboeken die studenten kunnen afnemen gedurende de tijd dat ze dat studieboek nodig hebben. Studenten betalen 20 euro per maand.
En Peter Becker (docent ICT-opleiding HHS) tenslotte vertelde over zijn motieven en ervaringen bij het samen met een aantal collega’s schrijven van een open, online te downloaden, studieboek voor de ICT-opleiding. Zijn ervaring was dat samen een boek schrijven ook een vorm van professionalisering is, en ook enorm stimulerend. Uiteindelijk is daarmee ook een hoge kwaliteit en actueel product verkregen.

Alle presentaties zijn online: terugblik netwerkmiddag SIG Open Education

Het toekomstbeeld voor open en online textbooks
Na deze presentaties schetsten de 30 aanwezigen, verdeeld over vier groepjes (gerelateerd aan de vier type content), een toekomstbeeld. Hoe een nieuwe leeromgeving, of een (open) online course, er uit zal zien hangt heel erg samen met de vraag: hoe ziet het onderwijs er over een aantal jaren uit? Onderwijs op maat, levenlang leren zijn verder vormgegeven. Past een vast programma met een gesloten leeromgeving en een “boek-achter-glas” (bijv. een boek als pdf op je tablet) een daarbij?

Beelden die werden geschetst waren dat het ontwikkelen, beheren, delen en uitwisselen en publiceren van content veel meer zal plaatsvinden op (netwerken van) platformen. Een platform is instellingsoverstijgend en vakcommunity gedreven. Functionaliteiten die aan bundelingen van content worden beschreven zijn: interactief, multimediaal, mogelijkheid tot uitbouwen. Het platform voor content is te integreren in andere digitale leeromgevingen: er is uitwisselbaarheid van informatie. Het platform is een streaming dienst. Onderwijsleermaterialen worden niet langer door uitgeverijen uitgegeven. De docent ontvangt een bedrag voor de afgenomen content (erkenning voor het werk).

Wat opviel is dat het bij de toekomstschetsen lastig is aannames en opvattingen die we op dit moment hebben over onderwijs los te laten: een docent als producent binnen de leeromgeving en de student als consument. Zou, schetste iemand, de student ook niet mede-producent kunnen zijn van content? Daar zouden we wel meer over kunnen nadenken. Hierbij staat vertrouwen in de ontwikkelingen en in elkaar centraal.


SIG's en subthema's: Open Education

REACTIES


Geen reacties gevonden.

PLAATS REACTIE