Artikel

Laatst bewerkt door Wim Trooster op 09-10-2018 11:09

Prijsvraag vóór Round Table “Hoe maak ik de eerste stappen naar mijn eigen Serious Game in AR of VR?”

Door SIG Virtuality, in samenwerking met LAB21_Windesheim (Round Table: voorjaar 2019, Zwolle)

 

Op conferenties raken docenten vaak enthousiast over de mogelijkheden die ze daar te zien krijgen van Serious Gaming voor het onderwijs, en al helemaal als innovatieve technologieën zoals VR en AR daarbij gebruikt worden. Aan het einde van een dergelijke bijeenkomst vertrekken de docenten vaak geïnspireerd,  maar ze hebben geen idee wat er komt kijken bij de ontwikkeling van (onderwijs met) een Serious Game. Daardoor kunnen ze niet inschatten of dat ontwikkelen iets voor hun is, en wie en wat ze daarvoor nodig hebben. Het blijft dan bij die leuke ochtend of middag.

 

In de SIG Virtuality zijn alle partijen verenigd die nodig zijn voor de ontwikkeling van Serious Games: docenten, onderwijsadviseurs, game-ontwikkelaars (b.v. in bedrijfsleven), VR & AR specialisten, gameopleidingen, beleidsmakers, onderzoekers, etc. De expertise van al deze partijen willen wij met een Round Table bij elkaar brengen om tot co-creatie te komen: aan deze Round Table  kunnen plannen en allianties tot stand komen om samen wél de stap te zetten naar de ontwikkeling van (onderwijs met) een Serious Game! De verwachting is dat voor alle partijen daar winst te halen is (variërend van kansrijke ideeën tot potentiële partners):

Aan het einde van de middag hopen we de volgende resultaten met de deelnemers te bereiken:

  • 4 uitgewerkte paper prototypes naar aanleiding van ingebrachte casussen
  • Zicht op het ontwikkelproces om van een Onderwijsvraagstuk tot een eigen Serious Game in AR of VR te komen
  • Een schatting van de kosten en het tijdspad om tot een werkbare Serious Game te komen (incl. onderwijs).
  • Een inventarisatie van mogelijkheden om deze kosten te dekken (b.v. subsidies)
  • Potentiele allianties om de prototypes verder uit te werken tot werkbare producten

(Het is dus nadrukkelijk de bedoeling dat deze resultaten die middag in co-creatie tot stand komen. De organisatie zal deze resultaten niet zelf aanleveren).

 

Hieronder volgen 2 vragen waarop we graag antwoord van jullie ontvangen
(stuur je reactie naar wjtrooster@gmail.com):

Vraag 1: Wie heeft belangstelling om mee te werken aan het bewerken van een onderwijsprobleem richting een Serious Game (met AR en VR?

Graag vermelden in welke rol je dan wilt participeren (bv docent, onderwijsadviseur, game-ontwikkelaar (b.v. in bedrijfsleven), VR & AR specialist, docent/student gameopleiding, beleidsmaker, onderzoeker, etc.)

We kunnen een beperkt aantal (ongeveer 25 personen) een plek geven aan de tafels, dus zorg dat je jezelf snel opgeeft.

Op grond van de opgaven zal het kernteam van Virtuality gericht personen uitnodigen, om een evenwichtige verdeling van de verschillende rollen aan de Round Table tot stand te brengen.

 

Vraag2: Welk onderwijsprobleem wil je inbrengen om tijdens de Round Table te bewerken richting  een Serious Game (met AR of VR)?

Reacties op deze vraag ontvangen we graag uiterlijk 8 november 2018 (inclusief een korte beschrijving waarom het probleem goed met een Serious Game met AR/VR  te “tackelen” is). Het kernteam van VIrtuality zal uit de inzendingen 4 casussen selecteren die geschikt zijn voor de Round Table.

 

De hoofdprijs

Uit de ingezonden ideeën worden de 4 beste cases geselecteerd om uit te werken tijdens de Round Table. De indieners van de geselecteerde 4 cases worden uitgenodigd om, ieder aan een eigen tafel, deel te nemen.

 

Aan het einde van de dag wordt de beste uitwerking geselecteerd.

SURF is bereid gevonden om als Prijs voor de groep met de beste uitwerking een Kickstart te faciliteren, om ook echt met het product van de Round Table verder aan de slag te gaan.

Hierbij kan gedacht kan worden aan hulp bij de kickstart van de kant van SURF en de inhuur van externe expertise.

 

Dus heb je een goed idee, en wil je eindelijk de stap verder maken hoe (en met wie) dat te realiseren, geef je dan snel op!

(stuur je reactie naar wjtrooster@gmail.com)


SIG's en subthema's: Virtuality

REACTIES

PLAATS REACTIE