Artikel

Laatst bewerkt door SURFspace op 15-02-2012 15:31

TELMME: digitaal toets- en oefenmateriaal

Met digitaal toets- en oefenmateriaal dat op www.telmme.nl aangeboden wordt, kunnen aankomende studenten van een technische masteropleiding achterstanden in wiskundige kennis opsporen en bijspijkeren.

Wat was de aanleiding voor deze praktijk?
Een groeiend deel van de aankomende studenten voor een technische masteropleiding is zij-instromer: in het bezit van een HBO-bachelor of een bachelor-diploma van buiten Nederland. Om te voldoen aan de vraag op de arbeidsmarkt naar hoog opgeleide beta's is deze instroom van groot belang. Het probleem is echter dat deze instromers vaak niet de juiste wiskundeachtergrond hebben. Door deze aansluitingsproblatiek raken studenten vaak sterk achterop tijdens de masteropleiding met als gevolg studievertraging. In sommige gevallen leidt het zelfs tot uitval van studenten.

Met welk doel is welk digitale tool ingezet?
Dit project heeft als doel studenten inzicht te geven in het niveau dat er van hen verwacht wordt bij een technische masteropleiding. Het tweede doel is dat studenten de hiaten in de wiskunde kennis in het eerste semester van een masteropleiding zoveel en zo snel mogelijk weg kunnen werken waardoor zowel de uitval als de gemiddelde studieduur van zij-instromers kan worden teruggedrongen.

Wat heeft de praktijk opgeleverd voor docent(en) en studenten?

Studenten die zich ingeschreven hebben voor een masteropleiding kunnen via de TELMME moodle omgeving toegang krijgen tot interactief wiskundig lesmateriaal, oefenmateriaal en toetsmateriaal. Het materiaal is beschikbaar in het Engels. Via login as a guest is alle toets- en oefenmateriaal met het gezicht-icoontje voor iedereen te bekijken. 
Op de fora bij elke cursus kunnen studenten onderling ervaringen uitwisselen en vragen stellen aan buddy’s en/of docenten.

Vooralsnog zijn er geen evaluaties. De ervaringen van studenten worden op dit moment in kaart gebracht.

Als je deze praktijk opnieuw gaat gebruiken, ga je dan iets veranderen/bijstellen? Wat?
Het project zit nog in de uitvoeringsfase; de resultaten moeten nog worden geëvalueerd. Tot nu toe zijn het slechts kleine details bijgesteld. Er is nog geen zicht op grotere aanpassingen.

Wat zijn nog openstaande vragen waar je nog geen antwoord op hebt?
nog niet van toepassing

Heb je adviezen aan een docent die iets dergelijks wil gaan doen?
E-learning is geen vervanging, maar een toevoeging op de begeleiding van een docent. In de cursussen op www.telmme.nl is ook sprake van deze combinatie.

Naam indiener:
Arjeh Cohen

Functie/rol indiener:
Projectleider

Emailadres indiener:
a.m.cohen@tue.nl

Indieningdatum:
4-11-2010

Naam instelling:
Technische Universiteit Eindhoven

Opleiding:
wiskunde

Naam van het vak/studieonderdeel:
Technische masteropleidingen (bouwkunde, scheikunde, technologie, elektrotechniek, informatica en wiskunde)

Studiejaar:
hoger

Studievariant:
alle

Begindatum:
1-9-2009

Aantal studenten:
400

Demo (URL):
http://www.telmme.nl


SIG's en subthema's: Digitale Leer- en Werkomgeving

REACTIES


Geen reacties gevonden.

PLAATS REACTIE