Artikel


Werken met WikiKids in het (hoger) onderwijs

Met al meer dan 1500 artikelen timmert WikiKids goed aan de weg. Belangrijkste doelen van WikiKids zijn het laten maken van artikelen die passen in een encyclopedie en kinderen informatie laten vinden die ze kunnen gebruiken voor spreekbeurten en werkstukken. WikiKids maakt gebruik van de Wikitechniek.

WikiKids is opgezet door een groep vrijwilligers, allen onderwijsmensen. Op dit moment werkt een projectgroep intensief aan WikiKids. De projectgroep wordt ondersteund door Stichting Kennisnet Ict op school. Een belangrijk doel van WikiKids is het schrijven van artikelen. Met WikiKids zijn er verschillende mogelijkheden om interactief taalonderwijs in de praktijk te brengen. Werken met WikiKids sluit goed aan bij het bestaande onderwijs: het kan goed ingepast worden bij vakken Nederlands en Oriëntatie op jezelf en de wereld. WikiKids maakt authentieke opdrachten mogelijk die kinderen motiveren een goed geschreven artikel te produceren, met een groot publiek als lezers.

Wikikids in basisscholen
Op dit moment wordt WikiKids vooral in het basisonderwijs gebruikt. In het overzicht van de scholen is dit duidelijk te zien. Er nog niet systematisch onderzocht wat de ervaringen zijn van WikiKids. Als leerkrachten beginnen met WikiKids zijn er wel altijd een aantal vragen over verkeerde informatie, copiëren en plakken van teksten, gebruik van auteursrechtelijke afbeeldingen, aanmaken van vreemde pagina's, online pesten. Op deze punten gaat Gerard Dümmer, één van de founding fathers van WikiKids, verder in op zijn weblog.

Als leerkrachten aan het werk zijn geweest met WikiKids zijn de ervaringen erg positief. Een voorbeeld hiervan is de de Vlaamse leerkracht Ingrid die met haar klas een artikel heeft geschreven en hierover schrijft:
Een tijdje geleden kwam ik bij toeval op de website van wikikids terecht en ik was meteen verkocht. Eindelijk eens een website voor en door kinderen. Eerst probeerde ik zelf de werkwijze van wikikids onder de knie te krijgen : artikel, overlegpagina, opmaak, ... een hele boterham, maar na een paar dagen had ik er mij doorheen geworsteld. De videohandleiding was hierbij een handige hulp.
Het volgende probleem diende zich aan: welk artikel kon ik mijn leerlingen laten schrijven? Omdat we in de werolessen net over onze gemeente hadden geleerd, leek dit mij het meest voor de hand liggende onderwerp. Helaas, voor ons Vlamingen, was er nog geen gepaste atlas online. Maar een paar mailtjes volstonden om dit euvel te verhelpen. En toen konden we aan de slag in de klas. Zelden zo'n supergemotiveerde leerlingen gezien. We leerden hoe we ons konden aanmelden, we experimenteerden in de zandbak (niet met zand deze keer, maar met 'kopjes', 'inspringen', 'onderstrepen' enz.), we maakten een kladversie op degelijk, ouderwets papier en daarna typten we alles netjes over op de website van wikikids. Een laatste controle door de juf en toen was het artikel af.

Wikikids in Hogeschool Domstad
Ervaringen in het hoger onderwijs zijn er tot nu toe vooral in Hogeschool Domstad. De module Taal, Wereldoriëntatie en ICT is een tweedejaars module waarin de genoemde vakgebieden met elkaar samenwerken. Het overkoepelende thema van deze module is het maken van werkstukken en spreekbeurten. Dit onderwerp wordt vanuit de verschillende secties ingevuld. Studenten beginnen met de theorie over voortgezet lezen en schrijven. Ze verdiepen zich ook in het onderwerp woordenschatontwikkeling. Wereldoriëntatie en ICT richten zich op de verwerkingsvormen. Wereldoriëntatie kijkt hierbij naar de aangedragen onderwerpen. ICT richt zich op de mogelijkheden die het internet biedt: het maken van een website, webquest, weblog, werken met Ontdeknet en WikiKids. Een aantal groepjes heeft gekozen voor een verwerking in WikiKids. De beschrijvingen van hun projecten zijn na te lezen op de gebruikerspagina's van de studenten op WikiKids:

Lizan, een tweedejaars studente beschrijft hoe zij Wikikids heeft ingezet in haar stagegroep, groep 8. Door inzet van een Nieuw Zeeland expert werd de les ingeleid. Vervolgens kozen de leerlingen vrij een onderwerp rond Nieuw Zeeland en verwerkten ze dat in 20-regelig stukje op Wikikids. Leerlingen hebben hun algemene kennis van Nieuw-Zeeland vergroot. De leerlingen hebben de mogelijkheden van Wikikids verkend. Bovendien leerden leerlingen uit een heleboel informatie een samenvattend stukje tekst schrijven. Uit de evaluatie van de les sprak enthousiasme, omdat leerlingen met Wikikids een goed doel voor ogen hebben gehad, een openbare plek op internet. Het bleek een leuke en makkelijke manier van informatieverwerking. Ook werd genoemd dat WikiKids makkelijk in gebruik is en weinig tijd kost.

In Nikki's groep schreven de leerlingen een informatief stukje over beroepen. De kinderen letten hierbij op de aantrekkelijkheid van het stukje. Ook werd het verschil tussen feiten en meningen aangegeven en gelet op interpunctie. De studente beschreef dat de leerlingen geen moeite hadden met Wikikids, omdat zij reeds over genoeg computervaardigheden beschikten. De leerlingen waren erg positief over het werken op die deze wijze. Het delen van informatie met andere leerlingen en opzoeken van informatie vond de studente erg goed. Zij noemde Wikikids eenvoudig in gebruik en interactief.

Ook Siemp heeft samen met haar stageklas een artikel geschreven over Nieuw Zeeland. De lessen rond dit onderwerp zijn verdeeld over een week. De les werd ingeleid door middel van een werkblad en een woordspin rond het onderwerp.Vervolgens hebben zij in groepjes informatie rond het onderwerp gezocht. De studente vertelde over haar eigen ervaringen en ter afsluiting hielden de leerlingen presentaties, werd er een groepscollage gemaakt en werd het werk op WikiKids gezet. Leerlingen zijn erg trots dat zij iets op internet hebben gezet. De studente ook: Je hebt echt eer van je werk, als je de leerlingen hun werk op WikiKids laat zetten!!

Tinka heeft de klas in groepjes verdeeld en een keuze laten maken uit het beschrijven van 7 landen uit Europa. Ter verwerking hebben leerlingen informatie opgezocht, in een artikel verwerkt en gepresenteerd. IDeze groep werkte al met Wikipedia, maar vond de gebruikte taal moeilijk. WikiKids is in makkelijke taal geschreven. Leerlingen zijn zelf begonnen met het schrijven van een artikel en hebben ook bestaande artikelen aangepast. Zij vonden het makkelijk om informatie op Wiki Kids te zetten, àls je goed kan omgaan met Word.

Derde en vierde jaars studenten gaan aan de slag met zogenaamde leervragen die ze moeten beantwoorden: die kunnen betrekking hebben op een scala aan onderwerpen, waarbij ook een link met WikiKids kan worden gezocht. Studenten formuleren leervragen naar aanleiding van een onderwerp uit de praktijk. In het derde jaar kijken studenten naar een aantal didactische aandachtsgebieden:
- Aanpassen en zelf ontwerpen van onderwijs ook in langere leerlijnen
- Vakoverstijgend, thematisch werken
- Werken vanuit vragen/persoonlijke belangstelling van individuele kinderen of een kleine groep kinderen
- Observeren, diagnosticeren, plannen/ uitvoeren/ evalueren van onderwijs
Bij de eerste drie aandachtsgebieden is het mogelijk om ook WikiKids in te zetten, steeds vanuit een andere invalshoek.

In het vierde jaar bouwen studenten hier op voort binnen hun ontwikkeling naar Persoonlijk Meesterschap. Twee studenten zijn bezig met hun Meesterstuk, hun eindscriptie, over wikikids-atlas: kinderen uit alle plaatsen in Nederland beschrijven hun omgeving. Deze activiteit vindt plaats in het kader van wereldoriëntatie/omgevingsonderwijs. Ook Vlaamse scholen hebben hiervoor belangstelling. Er is inmiddels een Portaal voor de WikiKidsAtlas in gebruik. Dit portaal is nog in ontwikkeling. Op dit portaal zijn alle plaatsen van Nederland en Vlaanderen te vinden, geordend per provincie. Verder is er een opzet gemaakt voor het werken met de WikiKidsAtlas. Deze opzet zal nog aangepast worden aan de eisen die vanuit het omgevingsonderwijs worden gesteld.

Ervaringen tot nu toe
De ervaringen zijn positief: zowel de opleidingsdocenten (van Nederlands, Wereldoriëntatie en ICT), studenten als de leerlingen van de basisschool hebben het werken met WikiKids als plezierig ervaren. Punten van aandacht zijn er ook:

  • aandacht besteden aan auteursrechten (wat mogen leerlingen op WikiKids zetten en wat niet) en hoe begeleiden studenten de leerlingen hierbij?
  • extra stimuleren om een project rondom WikiKids te integreren met lopende projecten op de basisschool
Er is een handleiding beschikbaar voor docenten.

Naam indiener:
Gerard Dümmer

Emailadres indiener:
g.dummer@domstad.nl

Indieningdatum:
1-5-2007

Naam instelling:
Hogeschool Domstad


SIG's en subthema's: Digitale Leer- en Werkomgeving

REACTIES


Geen reacties gevonden.

PLAATS REACTIE