Artikel


Leerlekkerland; stijlen van leven lang leren in Nederland

Leren doen we allang niet meer alleen op school. We leren overal en op verschillende manieren. Onze samenleving is zo dynamisch dat kennis snel verandert. Om mee te kunnen blijven doen, voor ons werk of voor ons plezier, blijven we daarom leren. Een leven lang.

Ook universiteiten en hogescholen richten zich in toenemende mate op mensen die na hun initiële opleiding een baan en leren combineren. Vaak wordt daarbij e-learning ingezet. En men kijkt naar inzet van sociale media. Daarom is het onderzoek dat  Teleac/NOT recentelijk uitvoerde naar leerstijlen van leven lang leerders ook voor SURFspace lezers interessant.

Het onderzoek

Om in kaart te brengen hoe Nederlanders leren, heeft Teleac/NOT in 2008 het initiatief genomen voor een onderzoek naar leervoorkeuren van Nederlanders tussen de 18 en 65 jaar. In samenwerking met Motivaction en Open Universiteit Nederland is zo een eerste verkenning gedaan naar de leerstijlen van de volwassen Nederlander. Dit heeft geresulteerd in de publicatie Leerlekkerland, die een inkijk geeft in hoe dat leven lang leren er nu uitziet en in vier leerstijlen waarop volwassen Nederlanders zijn in te delen.

De vier leerstijlen

De Taakgerichten (23% van de Nederlandse bevolking tussen 18 en 65 jaar): dit is een groep die weinig tot niets heeft met het leren in verplichte vorm. Taakgerichten hebben weinig drang om zichzelf verder te ontwikkelen ten behoeve van hun carrière, en de motivatie om een ander soort cursus dan werkgerelateerd te volgen ontbreekt vaak.

De grootste groep onder de leerstijlen wordt gevormd door de Einddoelgerichten (29%). Zij zouden een cursus volgen wanneer deze bijvoorbeeld werkgerelateerd is. Hun interesses zijn wel iets breder dan die van de Taakgerichten. Zo is deze groep sterk gericht op het gezin. Cursussen of media in deze richting zijn dan ook populair bij de Einddoelgerichten.

De meest enthousiaste cursisten zijn de Detailgerichten (25%). Zij volgen graag een cursus. Meestal omdat ze vaardigheden willen ontwikkelen, maar ook vaak omdat een onderwerp hen interesseert.

De laatste groep bestaat uit de Kennisgerichten (23%). Deze groep heeft een ijzeren discipline in het volgen van cursussen of opleidingen. Kennisgerichten doen dit vaak om verder te komen in hun carrière of om hun kennis uit te breiden. Ze schuwen dan ook niet zo breed mogelijk op zoek te gaan naar informatie om het leertraject mee te verrijken.

Mediavoorkeuren van de leerstijlen

Het boekje Leerlekkerland gaat verder in op de mediavoorkeuren van de vier groepen. In eerste instantie: met welke vormen van televisieaanbod de groep bereikt kan worden. Daarbij geven de auteurs ook aan welke groepen de voorkeur geven aan formeel en aan cross mediaal leeraanbod. Daarom biedt het onderzoek ook voor e-learning professionals uit het hoger onderwijs interessante aanknopingspunten.

Indieningdatum:
21-10-2008

Bijlage:
Online rapport


REACTIES


Geen reacties gevonden.

PLAATS REACTIE