Artikel

Laatst bewerkt door Hester Jelgerhuis op 10-04-2012 11:25

Trendrapport Open Educational Resources

In de Open Education Week mag het volgende niet ontbreken: het Trendrapport Open Educational Resources 2012 (te downloaden onderaan dit bericht). De Special Interest Group Open Educational Resources (SIG OER) heeft zich er voor ingezet om precies op de openingsdag van de Open Education Week deze trendrapportage te kunnen publiceren.

De auteurs willen met dit trendrapport de stand van zaken weergeven en trends beschrijven op het gebied van Open Educational Resources (OER). Waar staan we nu en welke belangrijke ontwikkelingen moeten we in de gaten houden? Het rapport bevat twaalf artikelen van zestien Nederlandse experts op het gebied van open leermaterialen in het hoger onderwijs. Ook bevat het rapport twaalf intermezzo’s met spraakmakende voorbeelden.

De publicatie is daarmee:

 • samenvattend: wat is de stand van zaken na zo’n 10 jaar OER in de wereld?
 • samenbrengend: wat zijn huidige trends en ontwikkelingen in de wereld van het hoger onderwijs?
 • inzicht gevend: redenen, motieven, verbanden, sterktes en zwaktes, aanjagende krachten.
 • basis gevend voor verdere discussie: wat zijn toekomstige ontwikkelingen en verwachtingen?
 • stimulerend tot verdere beweging: welke stappen gaan hoger onderwijsinstellingen in Nederland zetten ten aanzien van OER/OCW?


Een tipje van de sluier van het trendrapport aan de hand van de vier perspectieven op het OER-werkveld:

Deel A: het educatieperspectief op OER
Steven Verjans en Wim Didderen bespreken didactisch relevante initiatieven van open didactiek: ontstaan er nieuwe open didactische modellen door OER?
Cora Bijsterveld en Sofia Dopper integreren OER in het curriculum: zijn nieuwe onderwijsontwerpen nodig als we OER kunnen (her)gebruiken?
Wilfred Rubens en Anda Counotte bespreken levenlang leren in OpenU: vergeten we leven lang leren niet een beetje in Nederland?
Hester Jelgerhuis bespreekt het studentenperspectief: hoe kijken studenten aan tegen OER?

Deel B: het inhoudelijke perspectief op OER
Nicolai van der Woert laat zien hoe je tot betere ontsluiting, toegankelijkheid en gebruik van OER komt
Ellen Kuipers bespreekt content curation: u kunt dat ook, content curator worden (kent u bijvoorbeeld scoop.it?)

Deel C: het technologische perspectief op OER
Martijn Ouwehand bespreekt de verschillende platforms: waarop kun je OER publiceren?

Deel D: het organisatieperspectief op OER
Ria Jacobi gaat in op het beleidsperspectief: waarom en hoe starten Nederlandse instellingen met OER?
Ben Janssen en Robert Schuwer bespreken businessmodellen. De auteurs bepleiten dat OER-projecten ingebed worden in de kernactiviteiten van een instelling, anders zijn ze niet levensvatbaar.
Martijn Arnoldus gaat in op de veranderende wereld rondom auteursrechten: er is een vreemde spanning tussen OER en het auteursrecht!
Fred Mulder is op zoek naar een duurzame aanpak voor OER: is een (inter)nationale strategie nodig?
Willem van Valkenburg zet OER in een internationaal perspectief.

 De OER-beweging is een internationale beweging. In Nederland zijn we nog maar ‘net’ gestart. Discussies die in het buitenland al gaande zijn, moeten in Nederland nog beginnen. De trendrapportage pretendeert niet volledig te zijn, maar de SIG OER hoopt wel nieuwe discussies te starten. En wie weet stimuleert het de ontwikkelingen op het OER-terrein in Nederland. 

Dit artikel is van de SIG OER.

Bijlage
trendrapport-oer-201205032012-11-lr.pdf
trendrapport-oer-2012update-08032012-nederlands-lr.pdf
trendrapport-oer-201210042012-engels-lr.pdf


SIG's en subthema's: Open Education,Open Education Week

REACTIES

 • Afbeelding Heino Logtenberg
   
   
   
   
   
  4255
  Wat een mooie en complete publicatie. Eindelijk een document die het allemaal eens goed op een rijtje heeft gezet inclusief definities. Ik ga het binnen Saxion gebruiken om OER op de kaart te zetten icm met multimediale E-books en goede betaalde databanken via onze bieb. Nu die uitgevers nog "om" krijgen en elke student een tablet. Dan zijn de onderwerpen cloud, social media, dms enz geen onderwerp meer. Het gebruik zal van onderop (studenten en docenten) ontstaan. Wel zorgen voor een tiptop infrastructuur..... Dank voor deze publicatie!

PLAATS REACTIE