Artikel

Laatst bewerkt door Hester Jelgerhuis op 09-08-2012 09:58

Recensie artikel 'To Share or Not to Share: Is That the Question?'

door Hester Jelgerhuis

Bron: Andersen, M., 2010, To Share or Not to Share: Is That the Question?, In: EDUCAUSE Review Magazine, Volume 45, Issue 4, pages 40-49


Dit artikel schetst een beeld van ‘open faculty’: wat maakt dat wetenschappers hun materiaal al dan niet willen delen met een breed publiek? En hoe kunnen zij daarin ondersteund worden?

In het artikel maakt de auteur de volgende observaties:

  • De auteur maakt in het artikel een onderscheid tussen de keepers (“waarom zou iemand buiten mijn cursus interesse hebben in mijn gedachtegoed?”) en de sharers (“met mijn gedachtegoed lever ik een belangrijke bijdrage aan de discussie / gemeenschap”).
  • De wil om materiaal te delen is afhankelijk van de context. Een wetenschapper zal per keer een afweging maken of hij zijn ideeën en materialen open of gesloten zal delen. De wil om te delen verschilt per wetenschappelijke discipline, en is bijvoorbeeld gebruikelijker binnen het bèta dan het alfa domein. De wil om te delen is ook afhankelijk van de inhoud; het is bijvoorbeeld gebruikelijker om persoonlijke standpunten en persoonlijk werk te delen via blogs, Twitter, Slideshare etc.
  • Een sterk motief om materiaal te willen delen is de ervaren morele verantwoordelijkheid om kennis te delen: “als hoger onderwijs ben je simpelweg verplicht om kennis te delen”.
  • De meeste wetenschappers willen best materiaal delen, mits zij op de een of andere manier gecompenseerd worden voor de ontwikkeling van dat materiaal (ten minste in tijd).
  • De auteur stelt dat het gebrek aan digitale vaardigheden vaak nog een belemmering is om ideeën en materialen breed te delen in een open omgeving: “in the digital age, technology acts as both a barrier and a catalyst between analog openness and digital openness”.
  • Wetenschappers die hun materialen open delen passen die aanpak ook toe in hun onderwijs: “Open digital faculty do more than just share and participate in open resources; they transfer their approaches to the teaching space. Learning becomes a shared activity in which students also collaborate and participate in shaping the course activities”. Studenten gebruik Twitter om hun leerervaringen te delen, delen hun inzichten via blogs of leveren een bijdrage via een wiki.
  • Volgens de auteur moeten onderwijsinstellingen open faculty waar mogelijk ondersteunen (qua ICT, advies over auteursrechten etc.) en waarderen voor hun open activiteiten, zonder openheid op te leggen aan alle wetenschappers.
  • Dezelfde afwegingen werden ook gemaakt in het predigitale tijdperk, voordat het zo gemakkelijk was materiaal tegen lage kosten te delen met zo’n breed publiek.
     

 


SIG's en subthema's: Open Education,Literatuur

REACTIES


Geen reacties gevonden.

PLAATS REACTIE