Gastcolumn

Afbeelding John May

21e eeuwse vaardigheden verbinden het onderwijs en bedrijfsleven

In het onderwijs zijn de 21e eeuwse vaardigheden de laatste jaren een veel besproken onderwerp. Het onderwijs past zich hiermee aan, aan de nieuwe generatie wereldburgers. Het leert leerlingen die vaardigheden aan die nodig zijn om te functioneren in een snel veranderende maatschappij. Ze worden hiermee voorbereid op een plek in de maatschappij en voorbereid op sterk veranderende beroepen.

21st Century Skills

Ik vraag mij echter af of deze vaardigheden in het bedrijfsleven nog wel echt herkend worden als de nieuwe vaardigheden. In het bedrijfsleven en zeker in de kennisgeoriënteerde beroepen, zijn deze vaardigheden al langer de vaardigheden die de high-potentials onderscheiden van de gemiddelde medewerkers. Dit is in de 21e eeuw niet anders geworden. De vaardigheden die in het bedrijfsleven de 21e eeuw kenmerken hebben momenteel meer te maken met het functioneren in een mondiale organisatie, flexibiliteit, verander bereidheid, veerkracht en ondernemerschap.

Medewerkers in het bedrijfsleven krijgen steeds meer te maken dat zij moeten kunnen functioneren in wereldwijde organisaties, waar door middel van digitale media met het elkaar gecommuniceerd wordt tussen de verschillende culturen en waar beroepen verschuiven tussen regio’s en waar continue beroepen verdwijnen en nieuwe beroepen ontstaan. Verandering en reorganisatie zijn geen incidenten meer maar een continue proces. Deze veranderingen vragen veel meer van de flexibiliteit van de medewerker dan wat onderkend wordt als de 21e eeuwse vaardigheden. Natuurlijk ligt de basis in het kunnen communiceren, samenwerken, creativiteit en het omgaan met techniek. Maar het bedrijfsleven gaat er inmiddels vanuit dat dit algemene basis vaardigheden van leerlingen en medewerkers zijn.

Dus die scholen die zich nu afvragen of en hoe zij de 21e eeuwse vaardigheden in hun onderwijs moeten opnemen zijn mijns inziens niet langer de innovatie scholen. Deze vaardigheden horen standaard in elk onderwijsprogramma thuis. De echte innovatieve scholen leren hun leerlingen omgaan met mondiale problematiek, flexibiliteit en omgaan met continue veranderingen. Deze leerlingen zijn dan straks echt voorbereid op een plek in de samenleving.


REACTIES


Geen reacties gevonden.

PLAATS REACTIE