GEBRUIKSVOORWAARDEN

SURFspace is een website van SURF. Het gebruik van de community staat open voor een ieder die actief is op het terrein van ICT-innovatie in het onderwijs en onderzoek.

Door een reactie of artikel te plaatsen verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Gebruiksvoorwaarden.

1. ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. De gebruiker dient zich te houden aan de community guidelines.
 2. De gebruiker is aansprakelijk voor de gevolgen van het plaatsen van reacties of artikelen gepost via zijn/haar e-mail adres en/of IP-nummer.
 3. SURF is niet verantwoordelijk voor eventuele problemen die voortvloeien uit het gebruik van SURFspace en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van SURFspace.
 4. SURF behoudt zich het recht voor om een gebruiker zonder opgaaf van reden de toegang te ontzeggen.
 5. De redactie van SURFspace behoudt zich het recht voor bijdragen (die niet voldoen aan de community guidelines) te wijzigen of te verwijderen.
 6. Misbruik van SURFspace resulteert - na waarschuwing - in uitsluiting van het gebruik van SURFspace. Onder misbruik verstaat SURF in dit geval:
  • SURFspace inzetten om reclame te maken voor producten, diensten of een bedrijf
  • Spamberichten versturen aan deelnemers van SURFspace
  • Het excessief bekritiseren van een idee of persoon
  • Een bijdrage plaatsen die beledigende of discriminerende uitlatingen en/of persoonlijke aanvallen bevat
  • Het plaatsen van irrelevante of aanstootgevende filmpjes of foto’s
 7. SURF gaat vertrouwelijk met de gegevens van gebruikers om. De wijze waarop SURF met gegevens van gebruikers omgaat is omschreven in het privacy- en cookiebeleid van SURF.
 8. SURF verzoekt de gebruikers van SURFspace bijdragen te plaatsen onder een Creative Commons licentie. Indien er rechten van derden op een werk rusten verzoekt SURF de gebruikers ervoor te zorgen dat zij toestemming hebben om het werk op SURFspace te plaatsen.

2. PRIVACY- EN COOKIEBELEID

De informatie die gebruikers van SURFspace invoeren om hun profiel aan te maken (hierna aangeduid als: "persoonsgegevens") wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. SURF houdt zich daarbij aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Via info@surf.nl kun je altijd contact opnemen met SURF. Meer informatie over het College Bescherming Persoonsgegevens en over privacy kun je vinden op http://www.cbpweb.nl.

SURFspace biedt een nieuwsbrief per special interest group met korte nieuwsberichten op het raakvlak van ICT en onderwijs en onderzoek.

Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
 

2.1.HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS IS NIET VERPLICHT

Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan SURF niet verplicht is. Gebruikers hebben te allen tijde zelf de keuze of zij persoonsgegevens willen invoeren. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal diensten op SURFspace is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en dus moeten worden ingevuld, en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.

2.2 BEVEILIGING

SURF handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

2.3 VERZET, INZAGE, WIJZIGING EN VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS

SURF wil duidelijk zijn over de manier waarop ze met persoonsgegevens van gebruikers omgaat. Gebruikers die vragen hebben over de manier waarop SURF met persoonsgegevens omgaat, kunnen een bericht sturen aan: info@surfspace.nl onder vermelding van 'privacy'.

Gebruikers die inzage willen hebben in de persoonsgegevens die zijn vastgelegd, gegevens willen wijzigen of laten wissen, kunnen een bericht sturen aan info@surfspace.nl onder vermelding van 'inzage/wijzigen/wissen persoonsgegevens'.

2.4 COOKIES

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van de computer van een gebruiker. Cookies kunnen de computer of de bestanden die op de computer van de gebruiker staan niet beschadigen.
SURFspace maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze tijdelijke cookies zijn nodig om de sessie van de gebruiker bij te houden. Bij het sluiten van de browser verdwijnen deze cookies weer. Als de gebruiker het plaatsen van cookies onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat de gebruiker van bepaalde diensten van SURFspace geen gebruik kan maken. De gebruiker kan zelf beslissen om cookies te accepteren of te weigeren en kan instellen dat de browser gebruiker op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor is het noodzakelijk de instellingen in de browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijst SURF naar het 'help'-menu van de browser voor het instellen van de cookie-voorkeuren.

3. WIJZIGEN VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

SURF behoudt zich het recht voor haar Gebruikersvoorwaarden en privacy- en cookiebeleid aan te passen. SURF adviseert dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien SURF wezenlijke wijzigingen aanbrengt zal zij zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld via email.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 01-10-2012.