Nieuwsbericht


Verrijkte Weblectures, het volgende niveau van weblectures

Docenten laten met steeds grotere regelmaat hun colleges registreren, zodat dit onder andere als naslagwerk voor de student beschikbaar komt. Studenten stellen de beschikbaarheid hiervan zeer op prijs. Hierdoor volgen zij op een andere wijze het college.
Waar voorheen nog veel aantekeningen werden overgenomen van de docent, inclusief de bronnen waar naar verwezen wordt tijdens de colleges, wordt er nu meer gefocust op inhoud en vind er meer interactie plaats. Dit laatste is vooral het geval wanneer docenten ervoor kiezen om delen van hun college in de vorm van “kennisclips” voorafgaand aan een college te laten bekijken door studenten.
 
Huidige ontwikkelingen
Daarnaast is er een andere lijn in ontwikkeling. In navolging op de periode dat de techniek voldoende is uitgewerkt, en weblectures breed geïntegreerd zijn in de hogere onderwijsinstellingen, namelijk die van de didactische scenario’s.
 
Zo worden webcolleges bijvoorbeeld in hoofdstukken opgedeeld en gekoppeld aan toetsvragen, om de participatie van de student nog meer te vergroten. Er worden slidecasts gemaakt in de vorm van kennisclips, om het slagingspercentage op struikelvakken als statistiek te vergroten.
En er worden effectmetingen verricht als het gaat om verschillende vormen van weblectures en toepassingen. Een concreet voorbeeld hiervan is dat er wordt onderzocht wat de meerwaarde van interactieve whiteboards is in het onderwijsproces, en hoe deze het best tot recht komen in een weblecture.
 

Vervolgontwikkelingen
 
WEBLECTURES%202.png 
In vervolg op bovenstaande ontwikkelingen, heeft de VU een demonstrator gebouwd naar het model dat wordt gezien als de volgende stap in de ontwikkeling van weblectures, namelijk die van de verrijkte weblectures.
 
Zoals eerder genoemd, maken docenten vaak verwijzingen naar bronnen en naar literatuur tijdens een college. Tot op heden worden deze verwijzingen bijvoorbeeld in de elektronische leeromgeving opgenomen. Nadelig gevolg hiervan is, dat de student het weblecture moet verlaten om de bronnen te raadplegen. Met de huidige techniek van onder andere Mediasite is het al mogelijk om url’s onder een weblecture te plaatsen. Maar wanneer een docent ruim 20 verwijzingen maakt in een weblecture van 1,5 uur, en kiest voor deze wijze van verrijking, dan verliezen wij terrein op gebieden van presenteerbaarheid en vindbaarheid.
Bovendien kan er vanuit deze structuur geen goede doorontwikkeling plaatsvinden als het gaat om zaken als “semantische toepassingen”.
 
Toegankelijkheid
Een ander belangrijk argument om de kwaliteit van presenteerbaarheid hoog te houden is de toegankelijkheid voor studenten met een functiebeperking, zoals slechtziendheid en concentratiestoornissen, maar ook auditieve problematiek.
 
Het is aan te bevelen om weblectures van ondertiteling te voorzien, zodat slechthorenden deze weblectures ook goed kunnen volgen. Een bijkomend voordeel is dat deze ondertiteling fulltext doorzocht kan worden, en de resultaten van de zoekactie direct verwijzen naar het moment in het weblecture.
 
De roadmap
Vanuit de totstandkoming van de demonstrator, wordt er nu gewerkt aan een applicatie dat docenten in staat stelt om hun eigen weblectures te verrijken. Zodra een docent inlogt op de applicatie, laden de geregistreerde weblectures van deze docent in, en kunnen bronnen worden toegevoegd, die de docent belangrijk vindt. Deze bronnen worden gekwalificeerd in groepen als: verplichte literatuur, aanbevolen literatuur en gerelateerde content.
 
Oplevering van deze applicatie is gepland op 1 december 2010.
 
Parallel aan dit proces worden voorbereidingen getroffen om te komen tot samenwerking op Europees niveau, in de vorm van een Europees project.
In dit samenwerkingsverband zouden wij graag willen werken aan de ontwikkeling op het gebied van:

  • semantische toepassingen
  • attenderingsservices naar docenten ten aanzien van content op weblectureniveau
  • cocreatie
  • realisatie van plug in’s met toets- en leeromgevingen

Wij zoeken voor deze ontwikkelingen vooral partners die expertise hebben op:

  • Het gebied van opname en ontsluiting van grote hoeveelheden weblectures, en dan met name ook expert zijn op het gebied van“geautomatiseerde processen” 
  • De ontsluiting van Rich Mediabestanden ten aanzien van Semantische Toepassingen
  • Automatische spraak en/of beeldherkenning
  • Automatische Tekst Classificatiesystemen

Voor meer informatie, neem svp contact op met:
Sylvia Moes
Projectmanager en Innovatiemanager Media
 
Afdeling Wetenschappelijke Informatie Diensten
Universiteitsbibliotheek VU Amsterdam
s.moes@ubvu.vu.nl
T 020 5989164
M 06 48794403

Sylvia MoesREACTIES


Geen reacties gevonden.

PLAATS REACTIE