SPECIAL INTEREST GROUP

Blended Learning

Blended learning is een mengvorm van face-to-face en online onderwijs. Doel is om effectief, efficiënt en flexibel leren mogelijk te maken. Deel hier je good practice, lees en praat mee!

Blended Learning is een hot item in onderwijsland. Op veel instellingen worden kleine of grote stappen gezet om blended learning te implementeren en ontstaan goede en minder goede voorbeelden en vooral veel vragen en antwoorden. Hoe zorg je dat docenten ondersteund worden in het (her)ontwerpen van het onderwijs naar een blended variant? Hoe ontwerp je de optimale blend? Welke tools zijn effectief in blended onderwijs en onder welke randvoorwaarden? Wat werkt juist niet en waarom niet? Hoe professionaliseer je docenten op dit vlak?

Veel instellingen lopen tegen deze vragen aan, doen ervaringen op en voelen de behoefte om van ervaringen van anderen te leren, kennis te delen en handvatten te krijgen om niet helemaal zelf opnieuw het wiel uit te moeten vinden.

De Special Interest Group Blended Learning probeert deze uitwisseling van informatie te faciliteren en samen met deelnemers uit diverse instellingen deze te structureren.  

Organisatie
Om de situatie werkbaar te houden en alle ambities te kunnen realiseren is ervoor gekozen om aan de slag te gaan met een kernteam aangevuld met een viertal werkgroepen. De werkgroepen vormen een grotere kring rond het kernteam waardoor er veel werk verzet kan worden en denkkracht gebundeld.

Iedere werkgroep houdt zich bezig met een specifiek thema op het terrein van Blended Learning:

 1. Faciliteren van docenten en docentprofessionalisering (ondersteuning)
 2. Methodieken & Tools voor het ontwikkelen van Blended Learning
 3. Onderzoek

Zowel universiteiten als hbo en mbo zijn in deze werkgroepen vertegenwoordigd. Daarnaast is er een kernteam opgericht waarvan ieder lid ook plaatsneemt in een van de werkgroepen om zo de koppeling tussen de twee te bewaken.

De SIG wordt geleid door een voorzittersduo: Luuk Terbeek (VU, Amsterdam) en Bianca van der Aalst (ROC Amsterdam). Gezamenlijk zullen wij de inhoud vormgeven. Daarnaast is er een splitsing gemaakt in organisatorische en communicatieve/representatieve taken. Waarbij Luuk verantwoordelijk is voor de organisatorische taken en Bianca voor de communicatie/representatieve taken.

Kernteam
Het kernteam bestaat uit de volgende mensen:

 • Bianca van der Aalst (ROC Amsterdam) – Co-voorzitter
 • Luuk Terbeek (VU, Amsterdam) – Co-voorzitter
 • Annette Peet (SURF)
 • Frank Weissman (BUAS)
 • Jaap-Jan Vroom (Deltion College)
 • Peter Dekker (HvA) - voorzitter werkgroep Onderzoek
 • Natasa Brouwer (UvA)
 • Wiebe Dijkstra (TU, Delft) - voorzitter werkgroep Methodieken & Tools
 • Jean Jamin (Fontys)
 • Esther Christenhuis (UMC Utrecht) - voorzitter werkgroep Faciliteren van Blended Learning
 • Sonja Wagenaar (Hogeschool Leiden)

De SIG Blended Learning heeft een succesvol eerste anderhalf jaar opzitten met bijeenkomsten die druk bezocht waren en goed gewaardeerd werden. De komende twee jaar zal de SIG zich verder gaan ontwikkelen en professionaliseren. Meer hierover lees je in het tweejarenplan van de SIG Blended Learning. 

Tweejarenplan
De SIG Blended Learning heeft in samenwerking met haar werkgroepen een tweejarenplan ontwikkeld voor 2018-2019. In dit tweejarenplan zijn de doelstellingen en activiteiten geformuleerd waar de SIG zich in deze periode over zal buigen. 

Tweejarenplan SIG Blended Learning 2018-2019

Mocht u vragen hebben over het tweejarenplan, dan kunt u contact opnemen met een van de voorzitters:

Bianca van der Aalst (b.vanderaalst@rocva.nl)
Luuk Terbeek (l.terbeek@vu.nl)

ARCHIEF 
​Bekijk hier het jaarplan van 2017

Jaarplan SIG Blended Learning 2017

Ben je geïnteresseerd?
Word lid van de SIG Blended Learning door een profiel aan te maken voor SURFspace (zie menubalk rechtsboven) en vervolgens op de groene button ‘volgen’ te klikken op de pagina van de SIG Blended Learning. 

 

 

Artikelen