SPECIAL INTEREST GROUP

Blended Learning

Blended learning is een mengvorm van face-to-face en online onderwijs. Doel is om effectief, efficiënt en flexibel leren mogelijk te maken. Deel hier je good practice, lees en praat mee!

Methodieken en Tools voor Blended Onderwijs

De Special Interest Group (SIG) Blended Learning heeft als een van de doelen om inzichtelijk te maken welke ontwerpmethodieken en onderwijstools in Nederland gebruikt worden.

Hiervoor hebben we allereerst een inventarisatie gemaakt. Dit hebben we gedaan door middel van een vragenlijst over methodieken en tools. Deze vragenlijst is ongeveer 200 keer ingevuld. De resultaten van deze vragenlijst zijn samengevat in de infographic Methodieken en Tools voor Blended Onderwijs.

Bekijk de infographic

De komende maanden zal de SIG Blended Learning regelmatig interviews publiceren met gebruikers van verschillende methodieken en tools. Deze interviews worden gepubliceerd op onze Surfspace pagina. Daarnaast kun je op deze pagina een overzicht vinden van de interviews die tot nu toe gepubliceerd zijn.

Artikelen