SPECIAL INTEREST GROUP

Blended Learning

Blended learning is een mengvorm van face-to-face en online onderwijs. Doel is om effectief, efficiënt en flexibel leren mogelijk te maken. Deel hier je good practice, lees en praat mee!

Het is de missie van de werkgroep Onderzoek (WO) om blended learning – meer - evidence based te laten toepassen in het onderwijs in Nederland.

Om dit te realiseren wil de WO onderzoeksresultaten op het gebied van blended learning verzamelen, bundelen en voor een breed publiek begrijpelijk maken. Dit kan onder meer gedaan worden door basisiartikelen en concrete resultaten te presenteren die gemakkelijk in het onderwijs geïmplementeerd kunnen worden. Daarnaast wil de WO onderzoek naar Blended Learning stimuleren. Dit wordt onder andere gedaan door het verzamelen en delen van beproefde onderzoeksmethodieken en de financiering van onderzoek naar Blended Learning vergemakkelijken. Ook wil de WO een community gaan vormen van HO docenten, onderzoekers en geïnteresseerden die zich bezighouden met Blended Learning onderzoek of zij dit onderzoek interessant vinden. Hierbij betrekken we ook graag relevante partners zoals de NRO en SURF zelf

De resultaten die we willen bereiken, zijn:

  • De financieringsmogelijkheden presenteren voor de uitvoering van evidence based onderzoek, gericht op onderwijspraktijken met blended learning
  • Een overzicht van  onderzoeksactiviteiten in Nederland naar onderwijspraktijken met blended learning, m.a.w., waar vernieuwing en innovatie worden gedaan in de onderwijspraktijk
  • Een groter aantal docenten en onderwijsondersteuners dat betrokken is bij onderwijsonderzoek naar blended learning
  • De SIG blended learning, themagroep Onderzoek, positioneren als deskundig adviesorgaan m.b.t. onderzoek naar blended learning

Artikelen