SPECIAL INTEREST GROUP

Research Information

Onderzoek kan maximaal rendement opleveren wanneer onderzoek zorgvuldig en systematisch wordt geregistreerd en verspreid. De SIG RI draagt hieraan bij via het opbouwen en delen van kennis.

Over de SIG Research Information

De SIG Research Information richt zich primair op het coördineren van kennisuitwisseling tussen en kennisdeling met relevante partijen op het tactisch niveau van onderzoeksinformatie. Het is daarom van groot belang dat verschillende partijen (zoals de universiteiten, VSNU, SURF, DANS, NWO,  KNAW, etc.)  in de SIG zijn vertegenwoordigd, maar ook de verschillende rollen (zoals beleidsmedewerkers, medewerkers strategie, contactpersonen van de verschillende onderzoeksregistratiesystemen, repository-managers, bibliometristen, monitorings- en standaardendeskundigen).

De focus zal in 2015- 2016 liggen op:

 • coördinatie van interoperabiliteit en uitwisselbaarheid van onderzoeksinformatie (zoals CERIF en CASRAI)
 • gebruik van identifiers voor registratie van onderzoek en uitwisseling van gegevens (bijv. ORCID)
 • de implementatie standaard evaluatie protocol 2015 – 2021 (in de onderzoeksregistratiesystemen)
 • implementatie en monitoring van open access (incl. aansluiten op de Europese open access infrastructuur met Openaire)

De doelstellingen van de SIG Research Information maken ondersteuning vanuit de SIG aan de relevante research programma’s van SURF Meerjarenplan 2015-2018 mogelijk, met name aan het programma Open Access. Dit wordt vormgegeven in nauwe afstemming met de Special Interest Groups voor Onderzoeksdata en Research Support. Juridische aspecten zullen zoveel mogelijk het domein blijven van het Nederlandse Auteursrechteninformatiepuntenoverleg.

De SIG-RI heeft zoch de afgelopen periode gerciht op het vergroten van betrokkenheid bij volgers van de SIG en andere geïnteresseerden. Dit is onder mee gerealiseerd door de CRIS en/of repository managers bijeen te laten komen om kennis uit te wisselen en nationaal af te stemmen; het zogenaamde landelijke RIO (Research Information Overleg).

De SIG maakt gebruik van het digitale platform SURFspace waar SIG-leden hun kennis en ervaringen kunnen delen.

Meedoen?

Ben je geïnteresseerd in een van de aandachtsgebieden van de SIG, meld je aan op SURFspace. Dat kan eenvoudig door in te loggen (via SURFconext, Linkedin account of anders) en klik op de groene knop 'Volgen' van deze SIG.  Je kunt dan bijdragen met artikelen, reacties of discussies. En je wordt automatisch geinformeerd van nieuwe bijdragen.

Kerngroep

De kerngroep van de SIG Research Information bestaat uit:

 • EUROCRIS: Ed Simons
 • RUG: Jules van Rooij
 • CWTS: Clifford Tatum
 • DANS: Elly Dijk
 • NWO: Nick van der Laan
 • SURF: John Doove
 • KNAW: Armand Guicherit
 • EUR: Annemiek Teuben

SURF adviseert en ondersteunt de de SIG. 

Flyer

Er is een flyer beschikbaar voor promotie van de drie Research SIG's.

Meer informatie

Voor meer informatie, neem contact op met John Doove (SURF contactpersoon SIG).

De kerngroep maakt gebruik van een besloten teamsite voor haar vergaderingen.

 

Artikelen

 

Kerngroep van de SIG Research Information

 • euroCRIS: Ed Simons
 • KNAW: Armand Guicherit
 • RUG: Jules van Rooij
 • CWTS: Clifford Tatum
 • NWO: Nick van der Laan
 • DANS: Elly Dijk
 • SURF: John Doove

Volgers (131)