SPECIAL INTEREST GROUP

Research Information

Onderzoek kan maximaal rendement opleveren wanneer onderzoek zorgvuldig en systematisch wordt geregistreerd en verspreid. De SIG RI draagt hieraan bij via het opbouwen en delen van kennis.