SPECIAL INTEREST GROUP

Open Education

Open Education omvat vrij aanbieden van leermaterialen, services en onderwijsinspanningen, veelal online. Hier vind je nieuwtjes, relevante bronnen en congresblogs.

Toolkit workshop Toepassen vormen van open onderwijs / 
toolkit workshop implementing open education

Open leermaterialen (open educational resources, OER), open online cursussen (al dan niet ‘massive’) en open tools zoals blog, twitter en open forums, zijn voor docenten een potentieel rijke bron om te gebruiken in het onderwijs. Het maakt actieve vormen van leren mogelijk en ook een meer individuele onderwijsaanpak op maat. Als docenten zich bewust zijn van de mogelijkheden van open onderwijsvormen, zijn ze bij het ontwerp van hun onderwijs in staat een onderbouwde keuze te maken om deze optimaal te benutten. Om dit mogelijk te maken is basiskennis nodig over de vele vormen van openheid in het onderwijs. Uiteindelijk wordt daarmee hun arsenaal aan didactische werkvormen groter.

Om het bovenstaande te helpen realiseren hebben Martijn Ouwehand (TU Delft) en Robert Schuwer (Fontys Hogescholen), beiden lid van het kernteam van de Special Interest Group Open Education van SURF een workshop ontwikkeld. Deze workshop is in 2016 tweemaal gegeven onder de vlag van SURFAcademy. De feedback van de deelnemers is gebruikt om de leermaterialen van de workshop te verbeteren. Dit alles heeft geresulteerd in de bijgaande toolkit. Deze toolkit kan worden gebruikt door belangstellenden om de workshop in de eigen instelling te verzorgen.

------

Open educational resources, open online courses (eventually ‘massive’) and open tools like blog, twitter and open forums offer a potentially rich source to use in education. It enables active learning and a more tailor-made approach of education. When teachers are aware of the opportunities open online education can offer they are able to make an informed choice to use them optimal when designing a course. To enable this, basic knowledge of the many manifestations of openness in education is needed. In the end, their range of teaching methods is enlarged.

To realize this, Martijn Ouwehand (Delft University of Technology) and Robert Schuwer (Fontys University of Applied Sciences), both members of the core team of the Dutch Special Interest Group Open Education of SURF, have developed a workshop. This workshop was organized twice in 2016. Feedback from the participants was used to improve the resources of the workshop. This has resulted in a toolkit. The toolkit can be used by those interested in organizing this workshop in their own institution.

Inhoud toolkit / Content toolkit

De toolkit bestaat uit de volgende materialen:

  • Een draaiboek. Hierin is alle informatie te vinden die van belang is om de workshop te organiseren. (Beschikbaar als .pdf, .docx en .odt)
  • Een cursushandleiding “Basics van open”. Deze handleiding is bestemd voor degenen die een basiscursus over openheid in het onderwijs zelfstandig willen bestuderen. (Beschikbaar als .pdf, .docx en .odt)
  • Slides “Workshop Toepassen open onderwijs”. Deze slides kunnen worden gebruikt bij de workshop. (Beschikbaar als .pptx)
  • Een tweetal inspiratiemodellen. 

------

The toolkit consists of the following resources:

  • A script. This contains all information needed to organize the workshop (available as .pdf, .docx and .odt)
  • A course manual “Basics of open”. This manual is intended for self-study a basic course on openness in education (available as .pdf, .docx and .odt)
  • Slides “Workshop Implementing open education”. These slides can be used in the workshop (available as .pptx)
  • Two inspirational models.

Feedback

Het is onze intentie de toolkit regelmatig aan te passen op basis van feedback van gebruikers. Stuur uw feedback via dit formulier.

-----

We intend to regularly update the toolkit, based on feedback of users. Please send us your feedback using this form.

Download

De toolkit is als zipfile te downloaden. Alle materialen zijn gepubliceerd onder een CC-BY licentie.

NL versie (zipfile) versiedatum: 5-11-2016

-----

The toolkit is available as a zipfile. All resources are published under a CC-BY license.

EN version (zipfile) version date: 5-11-2016