SPECIAL INTEREST GROUP

Open Education

Open Education omvat vrij aanbieden van leermaterialen, services en onderwijsinspanningen, veelal online. Hier vind je nieuwtjes, relevante bronnen en congresblogs.

Het maken van digitaal leermateriaal, het vrij delen daarvan en het (her)gebruiken van ander vrij beschikbaar leermateriaal: dan heb je de kern te pakken waar het bij open educational resources (OER) om gaat.


Wat zijn Open Educational Resources?

Open educational resources (OER) zijn digitale leermaterialen die online vrij beschikbaar zijn voor (her)gebruik. Het kopiëren, bewerken en verspreiden van het materiaal is onder voorwaarden toegestaan.

Open leermaterialen bieden kansen voor het hoger onderwijs: efficiëntie bij het ontwikkelen van leermateriaal door hergebruik, verhoging van de kwaliteit ervan door het open te publiceren, profilering, en potentieel hogere studierendementen en minder uitval van studenten.
Er zijn ook vraagstukken. Hoe zit het met auteursrechten bij hergebruik? Hoe financieren we het leermateriaal als we het ‘weggeven’ in plaats van verkopen? Hoe regelen we dat de kwaliteit van het aangeboden materiaal op orde is en blijft? En hoe kunnen we open educational resources gebruiken om ons onderwijsproces te innoveren?
> zie ook de rubriek Waarom OER?

Van OER naar Open Education

Met de opkomst van de MOOC's in 2012 verbreedde de aandacht voor openheid in het onderwijs zich van alleen leermaterialen naar meer compleet open aanbod van onderwijs, inclusief examinering en certificering. Deze ontwikkeling biedt kansen voor het onderwijs omdat het aanbod breder is met nog meer mogelijkheden dan alleen aanbod van OER. Het biedt echter ook additionele vraagstukken. Naast degene die hierboven al genoemd zijn gaat het bijvoorbeeld om kwaliteit van open onderwijs, businessmodellen, certificering en erkenning ervan in reguliere opleidingen en toepassen van open education in postinitieel onderwijs.
> zie ook de rubriek Massive Open Online Courses


Special Interest Group Open Education

De special interest group Open Education probeert op deze en andere vragen antwoorden te formuleren. De special interest group Open Education faciliteert en bevordert communityvorming, kennisontwikkeling, kennisdeling, samenwerking en visievorming rondom open onderwijs binnen het hoger onderwijs in Nederland. Het doel is openheid in het hoger onderwijs te vergroten en te stimuleren.
 

Kernteam Special Interest group open education

De activiteiten van de special interest group Open Education worden gecoördineerd door een kernteam van experts uit de instellingen. Het kernteam bestaat uit:

 

Enthousiast? Doe mee!

Word lid van de special interest group Open Education door je aan te melden bij SURFspace Open Education of de LinkedIn groep Open Education. Heb je ideeën op het gebied van open education die je met de special interest group wilt delen en realiseren? Deel ze via SURFspace / LinkedIn of neem contact op met de voorzitter van het kernteam: Robert Schuwer

 

Meer weten over Open education?

> Download de Flyer SIG Open Education
> Download het Jaarplan SIG Open Education 2019
> Kijk voor meer informatie over het SURF Open Education programma op www.surf.nl/oe
> Special interest group Open Education op LinkedIn

 

Artikelen

 

Volgers (213)