SPECIAL INTEREST GROUP

Open Education

Open Education omvat vrij aanbieden van leermaterialen, services en onderwijsinspanningen, veelal online. Hier vind je nieuwtjes, relevante bronnen en congresblogs.

Het kernteam van de SIG Open Education heeft een overzicht gemaakt van interessante artikelen, boeken en andere publicaties over open education en meer in het bijzonder open educational resources en MOOC's.

>> Overzicht literatuur

Het overzicht is gemaakt met het vrij beschikbare referentiesysteem Zotero. Enkele aanwijzingen daarbij:

  • Default is de rechterkolom "Date Modified". Om hier de "Date"-kolom te krijgen (het jaar van publicatie):
    • Klik op het meest rechtse icoon boven die kolom . Er verschijnt een submenu. 
    • Selecteer "Date" en de-selecteer "Date Modified".
    • Klik op "Save".
  • Links staan de tags die bij de items gebruikt zijn. Initieel worden niet alle tags getoond. Door op "More" te clicken verschijnen alle tags.

Wanneer u een publicatie aan deze lijst toegevoegd wilt hebben, mail dan de URL van die publicatie naar Robert Schuwer, voorzitter van het kernteam van de SIG.

Wanneer u een kopie van dit literatuuroverzicht wil hebben, mail dat verzoek dan eveneens naar Robert Schuwer. Het overzicht kan in diverse formats worden geleverd (o.a. BibTeX, Endnote XML,Refer/BibIX). Geef in uw mail aan in welk format u de kopie wilt hebben.

>> Mailadres r.schuwer@fontys.nl

Een breder georiënteerde verzameling van voornamelijk wetenschappelijke artikelen op het gebied van open education wordt in de zgn. OER Knowledge Cloud gecureerd door Rory McGreal, hoogleraar op de UNESCO OER leerstoel in Athabasca (Canada). 

>> OER Knowledge Cloud

Artikelen

 

Artikel 'Toegang tot hoogwaardig onderwijs voor iedereen'

Dit artikel gaat in op de vraag wat open leermaterialen zijn, wat de voordelen zijn en wat de aandachtspunten zijn.

Artikelen