SPECIAL INTEREST GROUP

Open Education

Open Education omvat vrij aanbieden van leermaterialen, services en onderwijsinspanningen, veelal online. Hier vind je nieuwtjes, relevante bronnen en congresblogs.

 

Introductie

Wereldwijd stellen hogescholen en universiteiten steeds vaker onderwijsmateriaal open beschikbaar en is het gebruik van platforms als iTunes U, YouTube en Coursera explosief gestegen. Deze ontwikkeling past in een mondiale ‘open beweging’.

Open educational resources - open leermaterialen die online vrij beschikbaar zijn voor (her)gebruik - zijn onderdeel van de familie van digitale openheid, waartoe ook open access en open source behoren.

Met de opkomst van de MOOC's in 2012 gaat de aandacht niet alleen uit naar open leermaterialen, maar verbreedt deze zich naar open onderwijs, online of in blended vorm aangeboden. 

Deze rubriek biedt een kennismaking met open educational resources via de volgende artikelen:

Aanvullend zijn er thema-uitgaven over open en online onderwijs:

 

Doelgroep en leeswijzer

De artikelen zijn bedoeld voor iedereen die interesse heeft in het onderwerp open educational resources (veelal afgekort tot OER) of meer algemeen open education. Wanneer je snel informatie over een aspect van OER wilt lezen volstaan de artikelen. Wanneer je je meer wilt verdiepen in een aspect kunnen de verwijzingen naar bronnen elders die bij ieder artikel genoemd staan helpen.

Veel nuttige informatie, artikelen en achtergronden is te vinden in de volgende collecties:

 

Voorwaarden voor gebruik 

De artikelen zijn gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding 3.0 licentie. Bij hergebruik moet de bronvermelding op de volgende wijze plaatsvinden:
Bron: Kennismaking Open Education door de special interest group Open Education van SURF. https://www.surfspace.nl/sig/5-open-education/50-kennismaking/

  

Openness is really the only means of doing education. If there’s no sharing, if I’m not sharing what I know, if I’m not giving you feedback, if I’m not engaging in this give and take with you there is no education. Education is inherently an enterprise of openness and sharing and generosity.
David Wiley, Associate Professor of Instructional Psychology and Technology, Brigham Young University

Bron: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Rb0syrgsH6M

 

Artikelen

 

Artikelen