SPECIAL INTEREST GROUP

Onderwijslogistiek

Onderwijslogistiek helpt om studenten in zo kort mogelijke leertrajecten op hoog niveau op te leiden en daarbij docenten, locaties en leermiddelen optimaal in te zetten.

Werkgroep Eerstelijns Onderwijslogistiek (voorheen Plannen en Roosteren)

  • In de verslaglegging van de bijeenkomsten is te zien wie op dat moment lid waren van deze werkgroep.
  • In studiejaar 2016-2017 is deze werkgroep niet als werkgroep actief geweest. Een aantal leden hebben dit studiejaar meegewerkt aan het ontwikkelen van het Refentiemodel Onderwijslogistiek voor Flexibel Onderwijs.

Contactpersoon voor deze werkgroep:

Johan de Boer

Johan.deBoer@Inholland.nl

Bijeenkomsten van de werkgroep